Surat ha mga Hebreo 10:1-39

  • Mga halad nga hayop diri epektibo (1-4)

    • Balaud, usa nga lambong (1)

  • Halad han Kristo makausa gud la (5-18)

  • Bag-o ngan buhi nga dalan ha pagsulod (19-25)

    • Pagkatirok diri ginpapabay-an (24, 25)

  • Pahamangno ha tinuyo nga sala (26-31)

  • Pagsarig ngan pagtoo nga makailob (32-39)

10  Tungod kay an Balaud may lambong+ han mag-opay nga mga butang nga maabot,+ pero diri amo an reyalidad han mga butang, diri gud ito* nakakahimo ha mga nadaop nga magin perpekto pinaagi ha amo gihapon nga mga halad nga padayon nga iginhahalad kada tuig.+  Kay kon amo, diri ba naundang na unta an paghalad han mga halad, kay an mga nagbubuhat hin sagrado nga pag-alagad nga ginlimpyohan na hin makausa diri na makukonsensya tungod han mga sala?  Ha kabaliktaran, ini nga mga halad nagpapahinumdom han mga sala kada tuig,+  kay diri nakakakuha han mga sala an dugo han mga baka nga lalakí ngan han mga kanding.  Salit han kinanhi hiya ha kalibotan, hiya nagsiring: “‘Waray ka maruyag han halad nga hayop ngan iba pa nga halad, pero nag-andam ka hin lawas para ha akon.  Waray ka malipay ha bug-os nga mga halad nga sinunog ngan mga halad tungod han sala.’+  Katapos, nagsiring ako: ‘Kitaa! Kinanhi ako (ha linukot nga basahon* ito an iginsurat mahitungod ha akon) ha pagbuhat han imo kaburut-on, O Dios.’”+  Katapos niya magsiring: “Waray ka maruyag ngan waray ka malipay ha mga halad nga hayop ngan iba pa nga mga halad ngan ha bug-os nga mga halad nga sinunog ngan mga halad tungod han sala”—mga halad nga iginhahalad uyon ha Balaud—  katapos, hiya nasiring: “Kitaa! Kinanhi ako ha pagbuhat han imo kaburut-on.”+ Ginwara niya an siyahan basi maestablisar an ikaduha. 10  Pinaagi hini nga “kaburut-on”+ ginbaraan kita pinaagi ha paghalad han lawas ni Jesu-Kristo hin makausa gud la.+ 11  Sugad man, an tagsa nga saserdote nakadto ha iya pwesto kada adlaw basi magbuhat hin baraan nga pag-alagad*+ ngan maghalad han amo gihapon nga mga halad hin damu ka beses,+ nga diri gud bug-os nga nakakakuha han mga sala.+ 12  Pero ini nga tawo naghalad hin usa nga halad para ha mga sala para ha ngatanan nga panahon ngan liningkod ha too han Dios,+ 13  tikang hito nga panahon naghihinulat hiya tubtob nga ibutang an iya mga kaaway sugad nga tungtongan han iya mga tiil.+ 14  Kay pinaagi han usa nga halad an mga ginbaraan iya ginhimo nga magin perpekto+ ha ngatanan nga panahon. 15  Dugang pa, an baraan nga espiritu nagpapamatuod liwat ha aton, kay katapos hito magsiring: 16  “‘Ini an kasabotan nga akon hihimoon ha ira katapos hito nga mga adlaw,’ nasiring hi Jehova.* ‘Ibubutang ko an akon mga balaud ha ira kasingkasing, ngan isusurat ko ito ha ira hunahuna.’”+ 17  Ngan ito nasiring: “Ngan diri ko na hihinumdumon an ira mga sala ngan an ira mga pagtalapas.”+ 18  Yana kon may kapasayloan hini, diri na kinahanglan an halad para ha sala. 19  Salit mga kabugtoan, tungod kay may kaisog* kita ha paggamit han dalan ha pagsulod ngadto ha baraan nga lugar+ pinaagi han dugo ni Jesus, 20  nga iya gin-abrihan* para ha aton sugad nga usa nga bag-o ngan buhi nga dalan pinaagi ha pag-agi ha kurtina,+ nga amo an iya unod, 21  ngan tungod kay may-ada kita harangdon nga saserdote ha panimalay han Dios,+ 22  daop kita nga may sinsero nga kasingkasing ngan bug-os nga pagtoo, nga an aton kasingkasing ginwisikan na basi malimpyohan tikang ha maraot nga konsensya+ ngan an aton lawas ginkarigoan na hin limpyo nga tubig.+ 23  Kaptan naton hin marig-on an pagpasamwak ha publiko han aton paglaom nga waray pagruhaduha,+ kay hiya nga nagsaad matinumanon. 24  Ngan tagdon naton an* usa kag usa basi mag-aghat* ha pagpakita hin gugma ngan mag-opay nga mga buhat,+ 25  nga diri ginpapabay-an an aton pagkatirok,+ sugad han nabatasan han iba, lugod nagdidinasigay ha usa kag usa,+ ngan labi na gud samtang nakikita niyo nga nagtitikahirani na an adlaw.+ 26  Kay kon tinuyo nga nagbubuhat kita hin sala katapos naton makarawat an husto nga kahibaro han kamatuoran,+ waray na nabibilin nga halad para ha mga sala,+ 27  lugod may-ada makaharadlok nga pamumulaton nga paghukom ngan naglalaga nga kasina nga mag-uugtang* ha mga nakontra.+ 28  An bisan hin-o nga nagbabalewaray han Balaud ni Moises waray kalooy nga papatayon basado ha testimonya han duha o tulo.+ 29  Mationan-o pa daw la kadaku nga sirot ha iyo paghunahuna an angay ha tawo nga nagtatamak-tamak ha Anak han Dios ngan ha nagtatagad nga ordinaryo la an bili han dugo han kasabotan+ nga pinaagi hito ginbaraan hiya, ngan ha may pagtamay nga nag-iinsulto ha espiritu han diri matupngan nga pagkabuotan?+ 30  Kay kilala naton an Dios nga nagsiring: “Akon an pagbulos, ako an mabulos.” Ngan nagsiring liwat: “Hi Jehova* maghuhukom ha iya katawohan.”+ 31  Makaharadlok nga mahulog ha mga kamot han buhi nga Dios. 32  Pero padayon nga hinumdumi niyo an naglabay nga mga adlaw, nga katapos niyo malamragi,+ nagpailob kamo ha makuri nga pakig-away nga may mga pag-antos. 33  May mga panahon nga ginpakaalohan ngan ginpasakitan kamo ha atubangan han publiko,* ngan may mga panahon nga nagin umarangbit* kamo hadton mga nakaeksperyensya hito. 34  Kay nagpakita kamo hin pagpaid ha mga priso ngan ginkarawat niyo nga malipayon han ginpanguhaan kamo han iyo mga panag-iya,+ kay maaram kamo nga may-ada kamo mas maopay ngan nagpapadayon nga panag-iya.+ 35  Salit ayaw niyo pagwad-a an iyo kaisog,* nga hura nga babalosan.+ 36  Kay kinahanglan niyo an pagpailob,+ basi katapos niyo buhaton an kaburut-on han Dios, makarawat niyo an katumanan han saad. 37  Kay ha “diri na gud mag-iiha,”+ ngan “hiya nga tipakanhi maabot ngan diri maglalangan.”+ 38  “Pero an akon matadong nga surugoon mabubuhi tungod han pagtoo,”+ ngan “kon umatras hiya, diri ako* malilipay ha iya.”+ 39  Yana diri kita an klase nga naatras ngadto ha kabungkagan,+ lugod kita an klase nga may pagtoo para matipigan an aton kinabuhi.*

Mga footnote

O posible nga “an mga tawo.”
Lit., “ha linukot nga basahon han libro.”
O “magserbi ha publiko.”
Kitaa an Ap. A5.
O “kompyansa.”
Lit., “gin-inagurasyonan.”
O “magin interesado kita ha; tagan naton hin atensyon an.”
O “magpagios.”
Ha iba nga lugar, “magpupugdang.”
Kitaa an Ap. A5.
Lit., “ha kadaygan sugad hin ha teatro.”
O “nagin kaupod.”
Lit., “kagawasan ha pagyakan.”
O “an akon kalag.”
O “aton kalag.”