Surat ha mga Hebreo 11:1-40

  • Kahulogan han pagtoo (1, 2)

  • Mga susbaranan han pagtoo (3-40)

    • Imposible mapalipay an Dios kon waray pagtoo (6)

11  An pagtoo amo an marig-on nga pagsarig nga mahitatabo an ginlalaoman,+ an matin-aw nga proyba* han mga reyalidad nga diri nakikita.  Kay pinaagi hito, an mga tawo ha kadaan nga mga panahon* nakakarawat hin maopay nga pamatuod.  Pinaagi han pagtoo nasasabtan naton nga an mga sistema han mga butang* iginpahamutang pinaagi han pulong han Dios, salit an nakikita umeksister tikang ha mga butang nga diri nakikita.  Pinaagi han pagtoo, hi Abel naghalad ha Dios hin halad nga mas birilhon kay han kan Cain,+ ngan pinaagi hito nga pagtoo nakarawat niya an pamatuod nga matadong hiya, kay gin-uyonan han Dios an* iya mga regalo,+ ngan bisan kon namatay hiya, nagyayakan pa gihapon hiya+ pinaagi han iya pagtoo.  Pinaagi han pagtoo, hi Enoc+ iginbalhin basi diri niya makita an kamatayon, ngan waray na hiya hiagii kay iginbalhin hiya han Dios;+ kay antes hiya ibalhin nakarawat niya an pamatuod nga napalipay gud niya an Dios.  Dugang pa, kon waray pagtoo imposible nga mapalipay gud an Dios, kay an bisan hin-o nga nadaop ha Dios kinahanglan tumoo nga buhi* hiya ngan hiya an nagbabalos ha mga sinsero nga namimiling ha iya.+  Pinaagi han pagtoo, katapos ni Noe+ makarawat an pahamangno han Dios mahitungod han mga butang nga waray pa makita,+ nagpakita hiya hin kahadlok ha Dios ngan naghimo hin arka+ basi matalwas an iya panimalay; ngan pinaagi hini nga pagtoo iya ginkondenar an kalibotan,+ ngan hiya nagin manurunod han katadongan nga resulta han pagtoo.  Pinaagi han pagtoo, han gintawag hi Abraham,+ sinugot hiya pinaagi ha pagkadto ha usa nga lugar nga iya makakarawat sugad nga panurundon; linarga hiya, bisan kon diri hiya maaram kon diin hiya makadto.+  Pinaagi han pagtoo, nag-ukoy hiya pariho hin dayo ha tuna nga iginsaad nga sugad hin ha iba nga nasud,+ nga naukoy ha mga tolda+ upod hira Isaac ngan Jacob, nga mga manurunod pariho ha iya han amo gihapon nga saad.+ 10  Kay nagpipinamulat hiya han syudad nga may tinuod nga mga pundasyon, nga an disenyador* ngan magtirindog amo an Dios.+ 11  Pinaagi liwat han pagtoo, hi Sarah nakakarawat hin gahum nga magburod,* bisan lahos na ha edad,+ kay ginhunahuna niya nga matinumanon* Hiya nga nagsaad. 12  Tungod hini, tikang ha usa nga lalaki nga sugad hin patay na,+ natawo an mga anak+ nga sugad kadamu han mga bitoon ha langit ngan diri maihap sugad han mga baras ha baybayon.+ 13  Hira ngatanan namatay nga may pagtoo, bisan kon waray nira makarawat an katumanan han mga saad;+ pero nakita nira ito ha hirayo+ ngan ginpinamulat ito ngan iginpasamwak ha publiko nga mga estranghero hira ngan temporaryo nga mga residente ha tuna. 14  Kay an mga nagyayakan hin sugad hito nagpapakita nga sinsero nga namimiling hira hin lugar nga magigin ira kalugaringon. 15  Pero kon padayon nga gindinumdom nira an lugar nga ira ginbayaan,+ may oportunidad unta hira nga bumalik. 16  Kondi yana nagtitinguha hira hin mas maopay nga lugar, karuyag sidngon, usa nga kanan langit. Salit diri hira iginkakaawod han Dios, nga tawagon hiya nga ira Dios,+ kay nag-andam hiya hin syudad para ha ira.+ 17  Pinaagi han pagtoo, han ginsarihan hi Abraham,+ sugad hin iginhalad niya hi Isaac—an tawo nga malipayon nga nagkarawat han mga saad nagsari paghalad han iya bugtong nga anak+ 18  bisan kon ginsidngan hiya: “An tatawagon nga imo tulin* magtitikang kan Isaac.”+ 19  Pero nangatadongan hiya nga mabubuhi han Dios hi Isaac bisan tikang ha mga patay, ngan nakarawat gud man niya hiya tikang didto ha simboliko nga paagi.+ 20  Pinaagi liwat han pagtoo, hi Isaac nagbendisyon kanda Jacob+ ngan Esau+ may kalabotan ha mga butang nga maabot. 21  Pinaagi han pagtoo, han hirani na mamatay hi Jacob,+ ginbendisyonan niya an tagsa nga anak ni Jose+ ngan nagsingba ha Dios samtang nakapot ha iya tungkod.+ 22  Pinaagi han pagtoo, han hirani na mamatay hi Jose, nag-unabi hiya han paggawas han mga anak ni Israel, ngan naghatag hiya hin mga instruksyon* mahitungod han iya mga tul-an.*+ 23  Pinaagi han pagtoo, gintago hi Moises han iya mga kag-anak ha sulod hin tulo ka bulan katapos niya matawo,+ kay nakita nira nga gwapo an bata+ ngan waray hira mahadlok ha sugo han hadi.+ 24  Pinaagi han pagtoo, han daku na hi Moises+ diniri hiya nga tawagon nga anak han anak nga babaye han Paraon,+ 25  ginpili niya nga maltratuhon kaupod han katawohan han Dios imbes nga pahimulsan an temporaryo nga kalipayan han sala, 26  kay an kaarawdan han Kristo iya ginhunahuna nga karikohan nga mas labaw kay han mga bahandi han Ehipto, kay nakatutok hiya ha pagkarawat han premyo. 27  Pinaagi han pagtoo, binaya hiya ha Ehipto+ pero waray mahadlok ha kasina han hadi,+ kay padayon hiya nga nagin marig-on nga sugad hin nakikita an Dios nga diri nakikita.+ 28  Pinaagi han pagtoo, nagsaurog hiya han Paskua ngan nagsablig han dugo, basi diri patayon* han parabungkag an ira mga suhag.+ 29  Pinaagi han pagtoo, gintabok nira an Dagat nga Pula nga sugad hin natabok ha mamara nga tuna,+ pero han nagsari hito an mga Ehiptohanon, ginlamoy hira han dagat.+ 30  Pinaagi han pagtoo, narumpag an mga pader han Jerico katapos magmartsa an katawohan ha palibot hito hin pito ka adlaw.+ 31  Pinaagi han pagtoo, hi Rahab nga hostes waray mamatay upod han mga diri masinugtanon, kay ginpasulod niya an mga espiya ha mamurayawon nga paagi.+ 32  Ngan ano pa an akon masisiring? Kay kukulangon ako hin panahon kon ig-istorya ko pa an mahitungod kanda Gideon,+ Barak,+ Samson,+ Jefte,+ David,+ sugad man kan Samuel+ ngan han iba pa nga mga propeta. 33  Pinaagi han pagtoo, ginpirde nira an mga ginhadian,+ ginpahinabo an katadongan, nakakarawat hin mga saad,+ gintik-om an baba han mga leon,+ 34  ginpaundang an pwersa han kalayo,+ nakapalagiw ha tarom han espada,+ tikang ha pagin maluya nagin gamhanan,+ nagin makusog ha pakig-away,+ ginpirde an nasulong nga mga sundalo.+ 35  Nakarawat han kababayin-an an ira mga minatay pinaagi han pagkabanhaw,+ pero an iba nga mga tawo ginpasakitan kay nadiri hira pagkarawat hin kagawasan pinaagi hin lukat, basi magkaada hira hin mas maopay nga pagkabanhaw. 36  Oo, an iba inatubang hin pagsari pinaagi hin mga pagtamay ngan mga paglatigo, ha pagkamatuod, labaw pa hito, pinaagi hin mga kadena+ ngan mga prisohan.+ 37  Ginbato hira,+ ginsarihan hira, gin-utod hira pinaagi hin sarutso,* ginpatay hira pinaagi hin espada,+ nagsul-ot hira hin mga anit han karnero, hin mga anit han kanding,+ samtang hira nagkukuri, nagsasakit,+ ginmamaltrato;+ 38  ngan an kalibotan diri takos ha ira. Nagpatlaag hira ha mga disyerto ngan ha kabukiran ngan ha mga lungib+ ngan ha mga buho han tuna. 39  Pero hira ngatanan, bisan kon nakakarawat hira hin maopay nga pamatuod tungod han ira pagtoo, waray makakarawat han katumanan han saad, 40  kay nakita nga daan han Dios an mas maopay para ha aton,+ basi diri hira magin perpekto nga bulag ha aton.

Mga footnote

O “makakombinse nga ebidensya.”
O “an aton mga kaapoy-apoyan.”
O “an mga panahon.” Kitaa an Glossary.
O “kay an Dios nagpamatuod pinaagi ha pagkarawat han.”
O “naeksister.”
O “arkitekto.”
Karuyag sidngon, magburod hin binhi.
O “masasarigan.”
Lit., “binhi.”
O “hin sugo.”
O “lubong.”
Lit., “labtan.”
O “gintunga hira pinaagi hin sarutso.”