Éxodo 21:1-36

  • Israelitaspaj leyes (1-36)

    • Hebreo esclavosmanta (2-11)

    • Runa masinkuta imanasqankumanta (12-27)

    • Animalesmanta (28-36)

21  ”Kay leyesta israelitasman willanki:+  ”Sichus rantikunki uj hebreo esclavota chayqa,+ sojta watata sirvisonqa. Qanchis kaj watapitaj ripullanqa ni imata pagasuspa.+  Sichus sapallan yaykumorqa chayqa, sapallantaj llojsiponqa. Sitajchus warminwan yaykumorqa chayqa, warminwan khuskallataj llojsiponqa.  Sichus patronnin chay esclavota casarachin, esclavojtataj chay warminpi qhari wawasnin chayri warmi wawasnin tiyapun chayqa, chay warmiwan wawasninwanqa patronninpata kaponqa. Chay esclavotaj sapallan llojsiponqa.+  Sichus chay esclavo ninman ‘noqaqa munakuni patronniyta, warmiyta, wawasniytapis. Mana sapallayqa ripuymanchu’+ nispa chayqa,  patronnin payta pusanqa Diospa* ñaupaqenman. Chaypitaj punkuman chayri punkoj marconman kʼaskaykuchispa, ninrinta juskʼonqa uj juskʼunawan. Ajinamanta esclavon kanqa wañupunankama.  ”Sichus uj runa warmi wawanta vendenman esclava kananpaj chayqa, payqa mana llojsipullanqachu, imaynatachus qhari esclavos llojsipunku ajinataqa.  Sichus patronnin chay esclavata mana tanta warminpaj* japʼikapunchu mana gustasqanrayku chayqa, waj runaman vendepunan tiyan. Chaywanpis mana uj forasteromanqa vendeyta atinchu payta chʼaukiyasqanrayku.*  Sitajchus chay patrón qhari wawanwan chay esclavata casarachin chayqa, warmi wawanta jina qhawanan tiyan. 10  Sichus pay* chay esclavawan casarasqa kashaspa waj warmiwan casarakun chayqa, warmillanpuni kanqa,*+ kikillantapuni mikhuchenqa, vistenqa ima. 11  Sichus chay kinsa imasta mana ruwanqa chay warminpaj chayqa, chay warmeqa ripuyta atin ni ima qolqeta pagaspa. 12  ”Pichus runa masinta maqaspa wañuchejqa, paypis wañuchisqallataj kanqa.+ 13  Sichus pipis mana cuentata qokuspalla uj runata wañuchinman, Diostaj chayta saqen chayqa, noqa nisqayki chay wañuchej runa maypichus pakakamunanta.+ 14  Sichus pipis mayta phiñakuspa runa masinta wañurpachinman mana khuyarispa chayqa,+ altarniyman pakakoj ayqekojtinpis, wañuchisqapuni kanqa.+ 15  Pichus tatanta chayri mamanta maqajqa wañuchisqa kanqa.+ 16  ”Sichus pipis runa masinta suwaspa venden+ chayri japʼishajta taripachikun chayqa,+ wañuchisqa kanqa.+ 17  ”Pichus tatanta chayri mamanta maldicejqa* wañuchisqa kanqa.+ 18  ”Ichapis iskay runas phiñanakojtinku, ujnenqa chay ujninta rumiwan chʼanqaspa chayri sajmaspa* parti wañusqata saqenman, chayraykutaj chay parti wañusqa runaqa puñunanpi qhepakunman, 19  sichus chay parti wañusqa runa pisimanta pisi sayarispa tojnunwan puririnman chayqa, chayta ruwaj runaqa mana juchachasqachu kanqa. Chaywanpis paganan tiyan mashkha unaytachus chay parti wañusqa runa mana trabajaspa karqa chaymanta, sumajta sanoyapunankama. 20  ”Sichus uj patrón esclavonta chayri esclavanta kʼaspiwan wajtarpaspa wañuchinman chayqa, chay patronqa castigasqa kanqa.+ 21  Chantá sichus chay esclavo chayri chay esclava kausanraj uj diata chayri iskay diata chayqa, patronqa mana castigasqachu kanqa, chay esclavota qolqenwan rantikusqanrayku. 22  ”Sichus iskay runas maqanakushaspa uj onqoj warmita japʼirparichinkuman, chay warmitaj manaraj nacechikunanpi wawitanta nacechikunman,+ nitaj chay warmi chayri wawitan wañunmanchu chayqa,* pichus juchayoj kajqa paganan tiyan mashkhatachus chay warmej qosan mañanqa chayta, jueces nisqankuman jina.+ 23  Sitajchus chay warmi chayri wawitan wañunman chayqa, chay wañuchej runaqa kausayninwan paganqa,*+ 24  ñawimanta ñawiwan, kirumanta kiruwan, makimanta makiwan, chakimanta chakiwan,+ 25  ruphasqamanta ruphasqawan, nanachisqamanta nanachisqawan, maqasqamanta maqasqawan. 26  ”Sichus uj patrón esclavonpa ñawinta chayri esclavanpa ñawinta imanarpaspa ciegoyarpachinman chayqa, ripojta saqenan tiyan, ñawinta chay jinata ruwasqanrayku.+ 27  Sitajchus ujta maqaspa esclavonpa kirunta chayri esclavanpa kirunta phawarpachinman chayqa, ripojta saqenan tiyan kirunta phawarpachisqanrayku. 28  ”Sichus uj waka uj qharita chayri uj warmita wajraykuspa wañuchinman chayqa, chay wakataqa rumiswan chʼanqaykuspa wañuchinkichej,+ aychantataj ama mikhunkichejchu. Chay wakayojtajrí mana juchachasqachu kanqa. 29  Chantá sichus chay waka wajrayta yachajpuni, jinamanta uj qharita chayri uj warmita wajraspa wañuchin, dueñontaj yachashaspa mana wisqʼarqachu chayqa, chay wakataqa rumiswan chʼanqaykuspa wañuchinkichej, chay wakayojpis wañuchisqallataj kanqa. 30  Chay runa wañunan kashajtin sichus ninkuman kausayninmanta uj preciota pagananta chayqa, paganan tiyan mashkhatachus pagananta nisqankuta. 31  Sichus uj waka uj lloqallituta chayri uj imillitata wajraykun chaypis, chay wakayojtaqa chay leyman jinallataj ruwanqanku. 32  Sichus uj waka uj qhari esclavota chayri uj warmi esclavata wajraykunman chayqa, wakayojqa chay esclavoj patronninman paganqa 30 siclos* qolqeta, chay wakatataj rumiswan chʼanqaykuspa wañuchinkichej. 33  ”Sichus uj runa uj juskʼuta taparaspa chayri allaspa mana tapaykusqata saqenman, chaymantaj uj waka chayri uj burro urmaykunman chayqa, 34  chay runaqa* paganan tiyan chay wañusqa uywamanta.+ Dueñonman pagapunan tiyan, chay wañusqa uywatataj pay japʼikaponqa. 35  Sichus uj runaj wakan wajpa wakanta wajraspa wañuchinman chayqa, chay wajraj wakaqa vendesqa kanqa. Chay qolqetataj iskayninku khuskanmanta partinakonqanku. Chay wañusqa wakaj aychantapis partinakullanqankutaj. 36  Sichus uj runaj wakan wajrayta yachajpuni, dueñontaj yachashaspa mana wisqʼanchu chayqa, chay wakayojman kausashaj wakanta qoponqa, chay wañusqa wakataj paypaj kanqa.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “cheqa Diospa”. Glosariopi cheqa Dios nisqata leeriy.
Glosariopi tanta warmi nisqata leeriy.
Chayri “engañasqanrayku”.
Warmillanpuni kanqa nispaqa parlashan qhariwarmi jina puñuykunankumanta.
Pay nispaqa parlashanman patronmanta chayri patronpa wawanmanta.
Chayri “imapis qhatirichun nejqa”.
Ichá nillanmantaj “chayri ima herramientallawanpis”.
Chayri “sinchʼi nanasqachu kanman chayqa”.
Chayri “chay wañuchej runaqa wañuchisqallataj kanqa”.
Uj sicloqa pesarqa 11,4 gramos (0,367 onzas troy). Yanapa B14 nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “chay juskʼoj dueñonqa”.