Ir al contenido

Bibliata estudianapaj yanapas

Bibliata estudianapaj kapuwasqayku yanapasqa, Diospa Palabranta sapallaykipi estudianaykipaj, sutʼita entiendenaykipaj ima yanapasunkiman. Chantapis Bibliata entiendenapaj kapuwayku: Internetpi Biblia, videos, diccionarioman rijchʼakoj libros, mapas, waj yanapas ima. Tukuy chay yanapasqa gratis kanku.

Internetnejta Bibliata leey

Diospa Palabran Bibliata qhawaykuriy, maychus kajta willashan, leeyta atinapaj jinallataj.

Bibliata estudianapaj videos

Bibliaj librosninmanta yachakuna

Kay juchʼuy videosqa yachachishan imamantachus Bibliaj sapa libron parlashasqanta.

Bibliaj yachachiykunasnin

Kay juchʼuy videosqa Bibliamanta kay tapuykunaman kutichishan: ¿imaraykutaj Dios jallpʼata ruwarqa?, ¿wañusqas maypipis kausashankurajchu?, ¿imaraykutaj Dios runas sufrinankuta saqen?

Bibliata estudianapaj yanapas

Bibliata leenapaj programa

Imamantachus parlakusqanman jina Bibliata sapa día leeyta munanki, chayri “Bibliata leesaj” nishanki chayqa, kay wakichikusqan hojaqa qanpaj jinapuni kashan.

Bibliamanta tapuykuna

Yachakuy imatachus Biblia nisqanta Diosmanta, Jesusmanta, familiamanta, llakiykunamanta, waj tapuykunamantawan.

Versiculosmanta sutʼinchaykuna

Bibliamanta may rejsisqa palabras, may rejsisqa versiculospis, ima niytachus munasqanta yachakuy.

Internetpi Biblioteca (opens new window)

Bibliaj yachachiykunasninta ukhunchay, Jehovaj Testigosninpa publicacionesninkunejta.

Bibliamanta yachakuy

¿Imaynatá Jehovaj testigosnin Bibliamanta yachachinku?

Jehovaj testigosnenqa, gratis Bibliamanta yachachiyku, qanpis gustasusqan Bibliawan yachakuyta atiwaj. Chantapis familiaykita, amigosniykitapis invitariwaj qanwan khuska yachakunankupaj.

Visitasunaykuta mañakuy

Bibliamanta, Jehovaj testigosninmantapis astawan yachakuy.