Éxodo 1:1-22

  • Israelitas Egiptopi miraykunku (1-7)

  • Faraón israelitasta sinchʼita trabajachin (8-14)

  • Diosta manchikoj parteras saqellanku qhari wawasta kausajta (15-22)

1  Kaykuna kanku Israelpa wawasninpata sutisnin, pikunachus Jacobwan khuska sapa ujninku familiantin* Egiptoman riporqanku chaykunajta:+  Rubén, Simeón, Leví, Judá,+  Isacar, Zabulón, Benjamín,  Dan, Neftalí, Gad, Aser+ ima.  Chaypacha Jacobpa tukuy miraynenqa karqanku 70 runas. Josetajrí Egiptopiña kasharqa.+  Chaymantaqa Josewan hermanosninwan wañuporqanku,+ tiemponkumanta runaspis* wañupullarqankutaj.  Israelitasqa* ashkhata miraykorqanku, manchaytataj yapakorqanku. Paykunaqa usqhayllata ashkhayasharqanku, may atiyniyojmantaj tukusharqanku. Ajinata paykunaqa chay jallpʼaman juntʼaykorqanku.+  Chaymanta qhepaman waj reyñataj Egiptopi kamachiyta qallarerqa. Paytaj Josetaqa manaña rejserqachu.  Chayrayku chay reyqa llajtanta nerqa: “Qhawaychej, israelitasqa noqanchejmanta aswan ashkhaña kanku, aswan atiyniyojtaj.+ 10  Kunanqa sumaj yuyaywan imatapis ruwananchej tiyan, amaña astawan miranankupaj. Manachayqa guerra kajtin, enemigosninchejwan ujchaykukuspa contranchejpi maqanakunkuman, ripunkumantaj”, nispa. 11  Chayrayku Egiptomanta kajkunaqa capatazkunata churarqanku, israelitasta mayta trabajachinankupaj.+ Paykunawanqa iskay llajtasta ruwacherqanku Pitom llajtata, Raamsés llajtatawan.+ Chay llajtasqa karqa poqoykunata, waj imastawan faraón* jallchʼachinanpaj. 12  Ajinata astawan ñakʼarichejtinkupis, israelitasqa astawan miraykorqanku, astawantaj chay jallpʼaman juntʼaykusharqanku. Chayrayku egipciosqa manchaytapuni israelitasta manchachikorqanku.+ 13  Jinapi egipciosqa israelitasta esclavosta jina manchayta sufricherqanku.+ 14  Sinchʼita trabajachispa sufricherqanku: tʼuruta sarucherqanku, adobesta ruwacherqanku, campopipis mayta llankʼacherqanku. Paykunataqa mayta ñakʼaricherqanku, esclavosta jina tukuy imapi sinchʼita trabajachispa.+ 15  Chantá Egiptomanta reyqa hebrea warmispa parterasninkuman, Siframan, Puamanwan 16  kay jinata kamacherqa: “Sichus hebrea warmista nacechikushajtinku yanapankichej chayqa,+ allinta qhawankichej qharitachus warmitachus nacechikusqankuta. Qhari wawa kajtenqa wañuchinkichej, warmi wawa kajtintaj saqellankichej kausajta”, nispa. 17  Chaywanpis parterasqa Diosta* manchachikusqankurayku, Egiptomanta reypa nisqantaqa mana kasorqankuchu, saqellarqanku qhari wawitasta kausajta.+ 18  Chayta yachaspa Egiptomanta reyqa, chay parterasta wajyachispa nerqa: “¿Imaraykutaj qhari wawasta kausajta saqellankichejri?”, nispa. 19  Parterastaj faraonman kuticherqanku: “Hebrea warmisqa mana egipcia warmis jinachu kanku. Paykunaqa wapu warmis kanku, niraj partera chayashajtin ñapis nacechikunkuña”, nispa. 20  Chayrayku Diosqa chay parterasta bendicerqa. Israelitastaj astawan miraykusharqanku, aswan atiyniyojmantaj tukusharqanku. 21  Aswan qhepaman Diosqa parterasman wawasta qorqa payta manchachikusqankurayku. 22  Chaymanta faraonqa tukuy egipciosman kamacherqa: “Hebrea warmismanta nacekoj tukuy qhari wawasta Nilo mayuman wijchʼuykamuychej, warmi wawastataj kausajta saqellaychej”,+ nispa.

Sutʼinchaykunasnin

Hebreo parlaypeqa nin, “wasintin”.
Chayri “wiña masisninkupis”.
Hebreo parlaypeqa nin, “Israelpa wawasnenqa”.
Faraonqa mana sutichu, manaqa Egiptomanta reyesta faraón nej kanku.
Chayri “cheqa Diosta”. Glosariopi cheqa Dios nisqata leeriy.