Éxodo 15:1-27

  • Moiseswan israelitaswan Dios atipasqanmanta takinku (1-19)

  • Míriam takin (20, 21)

  • Jaya yaku miskʼiyapun (22-27)

15  Chaypacha Moiseswan israelitaswanqa Jehová Diospaj kay takiyta takerqanku:+ “Noqaqa takisaj Jehová Diosman, payqa manchay tʼukunatapuni atipan.+ Payqa caballospi rejkunata, caballosnintinta mar qochaman choqaykun.+   Jehová* Diosqa kallpay, atiyniytaj. Paymin salvawajneyqa.+ Paymin Diosneyqa, payta yupaychasaj.+ Paymin tataypa Diosnin,+ payta jatunchasaj.+   Jehová Diosqa maqanakunapaj wapu.+ Sutintaj Jehová.+   Payqa faraonpa* carretasninta, soldadosnintapis mar yakusman choqaykun.+ Faraonpa aswan wapu soldadosnenqa Puka marman chinkaykunku.+   Qhollchoqeyaj yakus paykunata pʼampaykun. Yaku ukhuman rumi jina chinkaykunku.+   Jehová Diosníy, paña makiykeqa may atiyniyoj.+ Jehová Diosníy, paña makiykeqa enemigota phiriykun.   Qanqa jatun atiyniykiwan contraykipi oqharikojkunata chinkarparichinki.+ Kʼajaj phiñakuyniykeqa lastrojota jina paykunata rupharparin.   Senqaykej samaynillan yakustaqa kʼuchuncharparin. Chay yakusqa pachanpi qhepakunku, nitaj kutiykamunkuchu. Qhollchoqeyaj yakusqa mar qochaj sonqonpi tikayarparin.   Enemigoqa nin: ‘Qhatiykusaj taripamunaykama. Qhechusqaytaqa partirasaj, munasqayta japʼikapusaj. Espadayta sikʼikusaj. Makeyqa paykunata chinkachenqa’,+ nispa. 10  Qanqa samayniykiwan phukurimunki, mar qochataj paykunata pʼampaykun.+ Paykunaqa plomo jina* chinkaykunku qhollchoqeyashaj yakuman. 11  Jehová Diosníy, dioses ukhupi, ¿pitaj qan jinari?+ Qanqa may llimphu Dios kanki.+ Ni pi diospis qan jinaqa kanchu. Qanqa yupaychanapaj jina Dios kanki, takiykunawan alabanapaj jina kanki. Qanqa may jina tʼukuna imasta ruwanki.+ 12  Paña makiykita oqharejtiyki, jallpʼaqa paykunata oqoykun.+ 13  Salvasqayki israelitasta khuyakuspa* pusashanki.+ Kallpaykiwantaj paykunata pusashanki sumaj llimphu wasiykiman. 14  Nacionesqa chayta uyarenqanku.+ Paykunaqa kharkatitenqanku. Filisteapi tiyakojkunaqa mayta llakikonqanku. 15  Chaypachaqa Edompi tiyakoj kurajkunapis* mayta mancharikonqanku. Moabpi gobernajkunaqa kharkatitenqanku.+ Canaanpi tukuy tiyakojkunapis manchachikuywan llauchʼiyanqanku.+ 16  Paykunaman urmachun manchachikuy, sinchʼi mancharikuypis.+ Makiykej atiyninwan rumi jina ama kuyurichunkuchu,Jehová Diosníy, israelita wawasniyki pasanankukama,ajllakusqayki israelitas+ pasanankukama.+ 17  Jehová Diosníy, qan paykunata pusamunki orqoykipi tiyakunankupaj,*+maypichus qan tiyakunki chaypi, maynejtachus qan ajllakorqanki chaypi. Jehová Diosníy, makisniykej sayachisqan llimphu lugarpi. 18  Jehová Diosqa rey jina gobernanqa wiñaypaj wiñaynintinpaj.+ 19  Faraonpa caballosnin, maqanakuna carretasnin, caballospi rej soldadosninpis mar qochaman yaykojtinku,+Jehová Diosqa yakuta maychus kananman kutiykuchispa paykunata pʼampaykun.+ Israelitastajrí mar chaupinta pasarqanku chʼaki jallpʼanta”,+ nispa. 20  Chantá Aaronpa hermanan profetisa Miriamqa uj panderetata* oqharikuspa llojserqa, qhepantataj tukuy warmis llojsillarqankutaj panderetasta tocaspa, tususpa ima. 21  Miriamqa qharispa takisqankuman, kay takiywan kuticherqa: “Takiychej Jehová Diosman, payqa manchay tʼukunatapuni atipan.+ Payqa caballospi rejkunata, caballosnintinta mar qochaman choqaykun”,+ nispa. 22  Chantá Moisesqa israelitasta Puka marmanta pusarqa Sur nisqa chʼin jallpʼaman. Chaymanta rillarqankupuni chʼin jallpʼanta kinsa pʼunchay puriyta, nitaj yakuta tarerqankuchu. 23  Chantá Mará*+ nisqa cheqaman chayarqanku. Chaypi kaj yakutataj mana tomayta aterqankuchu jaya kasqanrayku. Chayrayku payqa chay lugarta suticharqa Mará nispa. 24  Israelitastaj Moisespa contranta rimaspa+ nerqanku: “¿Ima yakutataj kunan tomasqaykuri?”, nispa. 25  Moisesqa Jehová Diosmanta yanapata mañakorqa,+ Jehová Diostaj uj sachʼata rikucherqa. Moisestaj chay sachʼata sikʼispa yakuman wijchʼuykorqa, yakutaj chaywan miskʼiyaporqa. Chaypi Diosqa uj kamachiyta paykunaman qorqa, reparacherqataj imatachus ruwananku kasqanta. Diosqa yachayta munarqa imachus sonqosninkupi kasqanta.+ 26  Chayrayku Diosqa nerqa: “Sichus noqa Jehová Diosniykichejpa nisqayta tukuy sonqo uyariwankichej, imatachus allinpaj qhawasqayta ruwankichej, sitajchus kamachisqayta kasukuwankichej, leyesniytapis juntʼankichej chayqa,+ egipciosman apacherqani chay onqoykunataqa ni mayqenta qankunaman apachimusqaykichejchu.+ Noqa Jehová Diosmin sanoyachejniykichej kani”,+ nispa. 27  Chaymantaqa chayarqanku Elimman, maypichus karqa 12 yaku juturis, 70 palmera sachʼaspis chayman. Chay yaku qayllapitaj toldo wasisninkuta* armarqanku.

Sutʼinchaykunasnin

Hebreo parlaypeqa nin, “Jah”. Jah suteqa pisi letrasllapi Jehová niyta munan.
Faraonqa mana sutichu, manaqa Egiptomanta reyesta faraón nej kanku.
Chayri “titi jina”.
Hebreo parlaypeqa niyta munan mana tukukoj munakuy, mana tukukoj kʼacha kay. Glosariopi mana tukukoj munakuy nisqata leeriy.
Chay kurajkunaqa karqanku uj ayllumanta kurajkuna.
Hebreo parlaypeqa nin, “plantanaykipaj”.
Chayri “tamborcitota”.
Mará suteqa niyta munan jaya.
Chayri “carpa wasisninkuta”.