Éxodo 19:1-25

  • Sinaí orqo (1-25)

    • Israelitas reyestaj sacerdotestaj kanankuta nikun (5, 6)

    • Israelitas llimphuchakunku Diosta yupaychanankupaj (14, 15)

19  Israelitasqa Egipto jallpʼamanta llojsimusqankumanta kinsa kaj killapi chayarqanku Sinaí chʼin jallpʼaman.  Maypachachus Refidimmanta+ purirerqanku, chay kikin pʼunchaypacha chayarqanku Sinaí chʼin jallpʼaman. Chay chʼin jallpʼapitaj toldo wasisninkuta* armarqanku, Sinaí orqo qayllapi.+  Chaymanta Moisesqa orqoman wicharerqa Diospa* ñaupaqenman. Jehová Diostaj chay orqomantapacha+ parlamuspa nimorqa: “Ajinata ninki Jacobpa miraynin israelitasman:  ‘Qankuna rikorqankichej imastachus egipciosta ruwasqayta.+ Rikullarqankichejtaj imaynatachus pusamorqaykichej noqa kashani chayman chayta, imaynatachus uj águila irpitasninta lijrasninpi* apan ajinata apamorqaykichej.+  Kunanqa sichus qankuna nisqayta tukuy imapi allinta kasuwankichej, qankunawan tratota ruwasqaytapis juntʼankichej chayqa, noqapaj uj sumaj nación kankichej, tukuy nacionesmanta aswan sumaj,+ imaraykuchus noqajtamin tukuy jallpʼaqa.+  Qankunaqa kankichej reyestaj sacerdotestaj,* noqapaj tʼaqasqa nación’.+ Chay imasta nimuy israelitasman”, nispa.  Chay orqomanta uraykamuspa Moisesqa tantachimorqa israelitas ukhumanta tukuy kurajkunata. Paykunamantaj willarqa imastachus Jehová Dios kamachisqanta.+  Chayta uyarispa tukuy israelitasqa uj similla nerqanku: “Jehová Diospa tukuy nisqasninta kasusqayku”,+ nispa. Moisestaj chay ratopacha kuterqa Jehová Diosman willamoj israelitaspa nisqankuta.  Chantá Jehová Diosqa Moisesman nerqa: “Noqa jamusaj uj yanayarishaj phuyupi, qanwan parlasqayta israelitas uyarinankupaj. Ajinamanta qantapis creesunankupaj”, nispa. Moisestaj imatachus israelitas nisqankuta Jehová Diosman willarqa. 10  Jehová Diostaj Moisesta nerqa: “Rispa israelitasta llimphuchamuy, kunantawan qʼayatawan. Paykunataj ropasninkuta tʼajsakuchunku. 11  Minchhapajtaj tukuyninku wakichisqas kananku tiyan. Minchhaqa Jehová Dios uraykamonqa Sinaí orqoman, tukuy israelitaspa rikunankuta. 12  Qanqa orqoj muyuyninman señalesta churamuy. Israelitasmantaj nimuy: ‘Ama orqoman wicharinkichejchu, ni chakillaykichejtapis chayman churaykunkichejchu. Pichá chay orqoman chakinta churaykojqa wañuchisqa kanqa. 13  Chay runataqa ni pi llojchirinanchu tiyan. Paytaqa rumiswan chʼanqaykunkichej chayri flechawan kachaykunkichej.* Runapis kachun, animalpis kachun wañuchisqa kanqa’,+ nispa. Chay orqomanqa wicharenqanku carnero* wajramanta pututu waqamojtillan”,+ nispa. 14  Chantá Moisesqa chay orqomanta uraykamuspa runasta llimphuchamorqa. Paykunataj ropasninkuta tʼajsakorqanku.+ 15  Moisesqa runasman nillarqataj: “Minchhapaj sumaj wakichisqas kaychej. Chaykamaqa ama warmiykichejwanpis puñuykunkichejchu”, nispa. 16  Minchhantintaj sutʼiyamuyta lliuj lliuj nishaj relámpagos rikhurimorqa, qhorurun qhorurun nispataj sonarimorqa. Yanayarishaj phuyutaj+ orqoman tiyaykamorqa. Chantá pututoj waqaynin sinchʼita uyarikorqa, tukuy runastaj kharkatiterqanku.+ 17  Moisestaj tukuy israelitasta campamentomanta* llojsicherqa, Dioswan tinkukamunankupaj. Ajinamanta tukuyninku rerqanku orqo kʼuchukamalla. 18  Sinaí orqoqa manchayta qʼoshñirerqa, imaraykuchus Jehová Dios ninapi uraykamorqa chay orqoman.+ Qʼoshñeqa llojsisharqa uj hornomantapis llojsishanman jina. Tukuynin orqotaj manchayta kharkatiterqa.+ 19  Putututaj astawan astawan sinchʼita waqarqa. Chaypi Moisesqa Dioswan parlarqa, Diostaj payman kuticherqa. 20  Jehová Diosqa Sinaí orqoman uraykamorqa, kikin orqo puntaman. Chantá Jehová Diosqa Moisesta wajyarqa chay orqoman wicharinanpaj, Moisestaj wicharerqa.+ 21  Chaypi Jehová Diosqa Moisesman kamacherqa: “Uraykuspa runasman nimuy, chay churasqayki señalesta ama pasamunankuta Jehová Diosta rikuyta munaspa. Pajtataj chayta ruwaspa ashkhas wañurankuman. 22  Jehová Diosman sapa kuti qayllaykunku chay sacerdotespis, llimphuchakuchunku Diosta yupaychanankupaj. Ajinamanta Jehová Diosqa mana paykunata wañuchenqachu”,+ nispa. 23  Moisestaj Jehová Diosman nerqa: “Israelitasqa mana kay Sinaí orqoman wicharimunkumanchu, qan chayta kamachiwarqayku, maypachachus niwarqanki: ‘Señalesta churamuy kay orqoj muyuyninman, tʼaqaytaj santo kananpaj’,+ nispa chaypacha”. 24  Jehová Diostajrí nerqa: “Uraykuy, chantá qanwan Aaronllawan wicharimunkichej. Sacerdoteswan runaswantajrí ama chay churasqayki señalesta pasamuspa wicharimuchunkuchu Jehová Dios kashan chayman. Manachayqa paykunata wañuchenqa”,+ nispa. 25  Moisestaj uraykuspa runasman chay kikinta willamorqa.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “carpa wasisninkuta”.
Chayri “cheqa Diospa”. Glosariopi cheqa Dios nisqata leeriy.
Lijra: waj lugarespi ninku ala.
Glosariopi sacerdote nisqata leeriy.
Ichá nillanmantaj “tʼojsina lanzawan choqaykunkichej”.
Carnero: waj lugarespi ninku mocho, oveja toro.
Campamentoqa ashkha toldo wasis.