Ir al contenido

Torremanta Qhawaj, ¡Rijchʼariy! revistas ima

Revistasniykoqa Bibliaj yachachiykunasninmanta parlan, ashkha parlaykunapitaj uraqachinapaj tiyan. Chaykunamanta wakintaj señas parlaypi kashan. Torremanta Qhawaj revistaqa Bibliaj profeciasnin imaynatachus kay tiempopi juntʼakushasqanmanta parlan. Chantapis runasta sonqochan Diospa Gobiernonmanta sumaj willaykunawan, Jesucristopi creenankupajtaj yanapan. ¡Rijchʼariy! revistataj imaynatachus kay tiempopi llakiykunata atipanamanta parlan. Chantapis Diosninchej allin kausayta apamunanpi atienekunapaj yanapawanchej.

“RIKUCHIN” nisqamanta ima parlaypichus munasqaykita ajllakuy, chantá “Maskʼachiy” nisqapi ñitiy, ajinamanta rikunki ima revistaschus kasqanta chay parlaypi, ima formatospichus kasqantapis.

 

TORREMANTA QHAWAJ (CONGREGACIONPAJ)

Febrero de 2024

Kay revistataqa 2024 watapi 8 de abrilmanta 5 de mayokama congregacionespi estudiakonqa.

¡RIJCHʼARIY!

¿Allin kausay kanmanchu?

Qhawarina ima llakiykunachus kashasqanta, kay jallpʼapi tukuy ima allinyananpajtaj imatachus ruwananchej kasqanta.

WAJ JINAMANTA RIKUKUNANPAJ

¡RIJCHʼARIY!

¡RIJCHʼARIY!

¡RIJCHʼARIY!

¡RIJCHʼARIY!

¡RIJCHʼARIY!

TORREMANTA QHAWAJ

TORREMANTA QHAWAJ

TORREMANTA QHAWAJ

TORREMANTA QHAWAJ

TORREMANTA QHAWAJ

TORREMANTA QHAWAJ (CONGREGACIONPAJ)

TORREMANTA QHAWAJ (CONGREGACIONPAJ)

TORREMANTA QHAWAJ (CONGREGACIONPAJ)

TORREMANTA QHAWAJ (CONGREGACIONPAJ)

TORREMANTA QHAWAJ (CONGREGACIONPAJ)

TORREMANTA QHAWAJ (CONGREGACIONPAJ)

TORREMANTA QHAWAJ (CONGREGACIONPAJ)

TORREMANTA QHAWAJ (CONGREGACIONPAJ)

TORREMANTA QHAWAJ (CONGREGACIONPAJ)