Torremanta Qhawaj revistaqa Bibliaj yachachiykunasninmanta parlan, 200 kuraj parlaykunapi uraqachinapaj kan, kallantaj makiswan paylaykunapipis. Torremanta Qhawaj revistaqa, Bibliaj profeciasnin imaynatachus kay tiempopi junt’akushasqanta rikuchin. Runastapis sonqochan Diospa Gobiernonmanta sumaj willaykunawan, Jesucristopi creenapajpis yanapakullantaj.

“Rikuchin” nisqamanta ima parlaypichus munasqaykita ajllakuy, chantá “Maskʼachiy” nisqapi ñitiy, ajinamanta rikunki ima revistaschus kasqanta chay parlaypi, ima formatospichus kasqantapis.