Ir al contenido

Kusisqa, sonqo tiyasqataj kanapaj

Sinchʼi llakiykuna kajtin chayri ima problemapis kajtenqa, mana atillanchejchu kusisqa kayta, nitaj sonqo tiyasqa kaytapis. Jinapis Bibliaqa ashkha runasta yanapan onqosqa kaspa chayri ima problemapipis rikukuspa llakiyninkuta atipanankupaj, mana qhasipajchu kausashasqankuta yachanankupaj ima. Bibliaqa qantapis kusisqa kausakunaykipaj yanapasunkiman.

Bibliaqa cambianankupaj yanaparqa

Bibliaqa atiyniyoj, runaspa kausayninta cambiananpaj. Tukuy lugaresmanta runasqa Diosman qayllaykuspa repararqanku mana qhasichu kausay kasqanta, aswan kusisqataj kashanku.

Familiamanta pillapis wañupuptin

¿Pillapis familiaykimanta wañupunchu? ¿Chay llakiyta atipanaykipaj yanapata necesitankichu?

Familiaykeqa kusisqa kausakunman

Bibliaj nisqanta kasukoyqa qhariwarmi kausayniykipi, familiaykipi ima kusichisonqachej.

Jehovaj testigosninwan Bibliata yachakuy

¿Imaraykutaj Bibliamanta yachakuna?

May chhika runas Bibliapi tukuy tapuykunasninman kutichiykunata tarinku. Kay libromanta noqaykuwan yachakuy.

¿Imaynatá Bibliamanta yachachiyku?

Jallpʼantinpi Jehovaj testigosnin, Bibliamanta yachachisqankurayku rejsisqa kanku. Imaynatachus chayta ruwasqankuta qhawariy.

Visitasunaykuta mañakuy

Bibliamanta, Jehovaj testigosninmantapis astawan yachakuy.