Ir al contenido

Jesuspa Wañuyninta Yuyarinapaj tantakuy

Domingo 24 de marzo de 2024

Jehovaj testigosnenqa sapa wata Jesuspa wañuyninta yuyarikuyku. Chaytataj Jesús kamachisqanman jina ruwayku. Pay nerqa: “Kayta ruwallaychejpuni noqamanta yuyarikuspa”, nispa (Lucas 22:19).

Kay tantakuyman jamuriy.

Runasqa kay imasta tapukunku

¿Mashkha horasta kanqa?

Uj horata jinalla.

¿Maypitaj ruwakonqa?

Chayta yachanaykipajqa llajtaykimanta uj Jehovaj testigonwan parlariy.

Chay tantakuyman yaykunapaj, ¿paganachu tiyan?

Mana.

Chay tantakuypi, ¿qolqeta qonachu tiyan?

Mana. Jehovaj testigosnenqa tantakuykunasniykupi ni pimanta qolqeta mañaykuchu.

¿Imayna vistisqataj rina tiyan?

Mana mosoj ropayojpunichu rina tiyan. Jehovaj testigosnenqa Biblia nisqanman jina wajkunata jatunpaj qhawaspa, allin yuyaywantaj vistikuyku (1 Timoteo 2:9). Mana valesqa ropawanpunichu rina tiyan, nitaj oficinapi trabajanapaj jina ropayojpunichu rina tiyan.

¿Imastá Jesuspa Wañuyninta Yuyarinapaj tantakuypi ruwakun?

Kay tantakoyqa uj takiywan qallarenqa, chantá uj hermano oracionta ruwanqa. Chaymantataj uj hermano Bibliawan sutʼincharenqa imaraykuchus Jesús wañusqanta, imaynatachus Jehová Dios Jesusnejta sapa ujta yanapawasqanchejta ima. Tukuchanapajtaj watejmanta takikonqa, uj oracionta ima ruwakonqa.

Astawan yachanaykipajqa, “¿Jehovaj testigosnin waj iglesias jinachu Señorpa Cenanta ruwanku?” nisqa yachaqanata leeriy.