Ir al contenido

Versiculosmanta sutʼinchaykuna

Bibliamanta may rejsisqa palabras, may rejsisqa versiculospis, ima niytachus munasqanta yachakuy. Chay versiculosmanta aswan ñaupajpi chayri aswan qhepapi kaj versiculosta leerispaqa, waj imastawan yachakunki. Chay rejsisqa versiculosta aswan sumajta entiendenaykipajqa, Bibliapi rikhurej sutʼinchaykunawan, chantá waj versiculosta leenapaj referenciaswan yanapachikuy.

Salmo 37:4 | “Tata Diosta munakuspa mayta kusikuy”

¿Imaynatá kay salmo yachayniyoj kanapaj, imayna runastachus Dios allinpaj qhawan chay runas jina kanapajtaj yanapawanchej?

Proverbios 17:17 | “Uj kawsaqeqa tukuy tiempopi munakuyniyoj”

Kay Proverbios 17:17 versiculoqa parlan sumaj amigos imaynachus kasqankumanta.

Isaías 41:10 | “Ama manchachikuychu, imaraykuchus noqaqa qanwampuni kashani”

Jehovaqa kinsa kutita kamachisninman nerqa ama manchachikunankuta.

Jeremías 11:11 | “Uj ñakʼariyta paykunaman apachimusaj”

¿Diospunichu llajtanta ñakʼaricherqa, chayri imaraykutaj ñakʼarinkuman karqa?

Jeremías 33:3 | “Mañakuway, uyarisqaykitaj”

Diosqa nerqa “jatuchaj imasta, mana entiendey atinasta” sutʼinchananta pikunachus payta wajyakojkunaman. ¿Imastataj sutʼinchanan karqa? ¿Kunanpis ajinallatatajchu ruwan?

Mateo 6:34 | “Qʼaya imachus kananmanta ama phutikuychejchu”

Jesusqa chayta nispa, mana nisharqachu qʼaya chayri aswan qhepaman imastachus ruwananchejpi mana yuyanachu kasqanta.

Lucas 1:37 | “Diospajka tucuy ima aticun”

Tukuy atiyniyoj Diostaqa mana imapis jarkʼayta atinmanchu nisqasninta mana juntʼananpajqa. Chayta yachay, ¿imaynatá yanapawanchej?

Romanos 10:13 | “Pillapis Señorpa sutinta wajakojqa salvasqa kanqa”

Diosqa tukuyta uj rejllata qhawawanchej, imayna rijchʼayniyoj kajtinchejpis, qhapaj chayri wajchas kajtinchejpis. Payqa munan tukuy salvakunanchejta, wiñaypajtaj kausakunanchejta.

Gálatas 6:9 | “Ama sakepunachu allin cajta ruwaytaka”

Uj cristiano mana saykʼuspa allin kajta ruwajtin, ¿imatataj japʼenqa?

Efesios 3:20 | “Diosqa tukuy imata ruwayta atin, mañakusqanchejmantapis yuyasqanchejmantapis aswan ashkhataraj”

¿Imaynatá Dios kutichin kamachisninpa mañakuykunasninman? ¿Imaynatá Dios juntʼan kamachisnin imastachus suyakusqankuta?

Hebreos 4:12 | “Diospa Palabranqa kawsayniyoj, atiyniyojtaj”

¿Diospa palabran kausayniykipi yanapasunanta saqenkichu? Ajina chay, ¿imayna runa kasqaykitataj chay rikuchin?

Apocalipsis 21:4 | “Payqa tukuy waqayta ñawisninkumanta pichanqa”

Kay versiculopi willawanchej imaynachus kausay aswan qhepaman kananta.