Bibliamanta yachakunaykipajqa librosta, folletostapis kaymanta uraqachikuy. Chaykunaqa kallantaj waj parlaykunapipis uyarinapaj, makiswan parlaykunapi videospis kallantaj.

“Rikuchin” nisqamanta ima parlaypichus munasqaykita ajllakuy, chantá “Maskʼachiy” nisqapi ñitiy, ajinamanta rikunki ima libroschus, ima folletoschus kasqanta chay parlaypi. Chantá chay ladonpi ima librotachus maskʼashasqaykej sutinmanta uj palabrallatapis churay.