Ir al contenido


JEHOVAJ TESTIGOSNINWAN BIBLIAMANTA YACHAKUY

Wiñaypaj kusisqa kausakuy

Jehovaj testigosninwan Bibliata estudiaspaqa kay tapuykunaj kutichiykunasninta yachakunki:

  • ¿Imaynatá kusisqa kausakuyman?

  • ¿Maykʼajllapis sajra kausay, llakiykuna ima tukukunmanchu?

  • ¿Maykʼajllapis wañusqa familiaresniywan tinkukapuymanchu?

  • ¿Dios noqata munakuwanchu?

  • ¿Imaynatá Diosmanta mañakuyman uyarinawanpaj?

Gratis

Wiñaypaj kusisqa kausakuy librowan Bibliamanta gratis yachachiyku, munajtiykeqa uj Bibliatawan qoykuman.

Munasqayki horapi

Bibliamanta yachachiykuman wasiykipi chayri videollamadanejta. Yachachisuykuman ima horachus, maypichus yachakuyta munasqaykiman jina.

Mana obligasqaykuchu

Manaña Bibliamanta yachakuyta munanki chayqa saqepullawaj.

¿Imaynatá Bibliamanta yachachiyku?

Bibliamanta yachachisojqa Wiñaypaj kusisqa kausakuy librowan Biblia imasmantachus parlasqanta, Biblia imaynatachus yanapasunantapis pisimanta pisi yachachisonqa. Imaynatachus yachachisqaykumanta astawan yachanaykipajqa kay videota qhawariy, manachayrí ¿Imatá tapukunku Jehovaj testigosninmanta? nisqata leeriy.

Kay imasta yachakunki

Imasmantachus yachakunaykita kay publicacionpi qhawariy.

¿Yachakuyta munashankiñachu?

Bibliata estudiayta qallarinaykipajqa Yachakuyta qallariy nisqapi ñitʼiykuy.