Ir al contenido

Bibliawan historiawan

Bibliaqa kunankama kashallanpuni, ashkha idiomaspi traducikun, tukuy runaspatataj tiyapun. Chaytaj tʼukunapaj jina. Kunan tiempo yachayniyoj runas imastachus tarisqankoqa rikuchin Bibliaqa maychus kajta willasqanta. Ima religionmanta kaspapis, kaypi yachakunki Bibliaqa mana waj libroswan kikinchu kasqanta.