Ir al contenido

Jehovaj testigosninmanta

Ichapis rikuwarqayku callepi predicajta chayri noqaykumanta uj noticiapi uyarerqanki manachayrí ichá uj runa testigosmanta parlarisorqa. Chaywanpis aswan sumajtaraj rejsiwaykuman.

Kayta leeriy: ¿Imapitaj Jehovaj testigosnin creenku?

Creeyniykumanta ruwasqaykumantawan

¿Imatá tapukunku Jehovaj testigosninmanta?

Kaypeqa imastachus runas Jehovaj testigosninmanta astawan tapukunku chaykunaman kutichishan.

Hermanospa kausayninkumanta

Jehovaj testigosnenqa mayta kallpachakunku Diospa Palabranman jina kausakunankupaj, parlanankupaj, yuyanankupaj ima.

¿Imastataj Jehovaj testigosnin ruwayku?

Jehovaj testigosnenqa 230 kuraj suyuspi tiyakuyku, tukuy rijchʼayniyoj kayku, waj costumbresniyojtaj kayku. Predicasqaykurayku rejsisqa kayku, maypichus tiyakuyku chay lugarpipis waj jinasmanta yanapayku.

Mundontinpi Jehovaj testigosnin

Mundontinpi kaj jatun familiata rejsiy.

Mana pagaspalla Bibliamanta yachakuy

¿Imaraykutaj Bibliamanta yachakuna?

May chhika runas Bibliapi tukuy tapuykunasninman kutichiykunata tarinku. Kay libromanta noqaykuwan yachakuy.

¿Imaynatá Bibliamanta yachachiyku?

Jallpʼantinpi Jehovaj testigosnin, Bibliamanta yachachisqankurayku rejsisqa kanku. Imaynatachus chayta ruwasqankuta qhawariy.

Visitasunaykuta mañakuy

Bibliamanta, Jehovaj testigosninmantapis astawan yachakuy.

Tantakuykunasniyku

¿Imaynataj tantakuykunasniyku?

Maypichus, imaynatachus tantakuykunasniykuta ruwasqaykuta qhawariy.

Tantakuykunasniykuman jamuriy

Tantakuykunasniykumanta astawan yachakuy. Wasiyki chaynejpi uj Tantakuna Wasita maskʼay.

Jesuspa Wañuyninta Yuyarinapaj

Jehovaj testigosnenqa Jesuspa Wañuyninta Yuyarinapaj tantakuyman invitariyku, chay tantakuy kanqa 4 de abril de 2023 fechapi.

Sucursalesniyku

Jehovaj testigosninman qhelqamuwayku

Kaypi tarinki mundontinmanta oficinasniykoj direccionesninta, telefonosnintawan.

Sucursalniykuta visitariy

Llajtayki qayllapi kaj Betel wasita visitariy.

¿Pikunataj Jehová Diospa munayninta ruwashanku?

Jehovaj testigosnenqa jallpʼantinpi kashayku, imaymana costumbresniyojtaj kayku. ¿Imajtintaj ujchasqa kayku?

Willaykuna: Jallpʼantinpi

  • 239 suyuspi, lugarespiwan Jehovaj testigosnin kashanku

  • 8.686.980 Jehovaj testigosnin kanku

  • 5.908.167 runasman Bibliamanta yachachishanku

  • 21.367.603 Jesuspa Wañuyninta Yuyarinapaj tantakorqanku

  • 119.297 qotuchakuykuna tiyan