Ir al contenido

Bibliaj yachachiykunasnin

Kausayninchejpi problemasta allinchanapajqa, Bibliallapi sumaj yuyaychaykunata tarisunman. Tiempo pasasqanman jinataj, ashkha runas ajinapuni kasqanta reparanku. Qanpis, kaypi rikhurej yuyaychaykunawan yachakunki Biblia maytapuni yanapawasqanchejta (2 Timoteo 3:16, 17).

 

Qhawarillawajtaj

BIBLIAMANTA TAPUYKUNA

¿Imataj jucha?

¿Tukuy juchaschu kikin kanku?

BIBLIAMANTA TAPUYKUNA

¿Imataj jucha?

¿Tukuy juchaschu kikin kanku?

Jehovaj testigosninwan Bibliata yachakuy

Bibliamanta yachakuy

Jehovaj testigosnenqa Bibliamanta gratis yachachiyku.

Visitasunaykuta mañakuy

Bibliamanta, Jehovaj testigosninmantapis astawan yachakuy.

Bibliata estudianapaj yanapas

Kay yanapasqa Bibliata tukuy sonqo, kusiywantaj estudianaykipaj yanasonqanku.

¿Imaynatá Biblia yanapawasunman?

Kusisqa, sonqo tiyasqataj kanapaj

Bibliaqa ashkha runasta yanapan onqosqa kaspa chayri ima problemapipis rikukuspa llakiyninkuta atipanankupaj, mana qhasipajchu kausashasqankuta yachanankupaj ima.

Diospi creeymanta

Diospi creeyqa kusisqa kausakunapaj, aswan qhepaman allin kausayta japʼinapaj ima yanapawanchej.

Casarasqaspaj familiaspajwan

Casarasqas kajkuna chanta familias ima problemasniyoj kanku. Bibliaj yuyaychaykunasnenqa paykunata yanapayta atin, allinta kausakunankupaj.

Jovencitospaj, jovenespajwan yanapa

Bibliaqa jovencitostapis jovenestapis llakiykunasninkuta atipanankupaj yanapanman.

Wawas yachakunankupaj videos, tareas ima

Wawasniykita Diosmanta yachachinaykipaj kaypi tarinki Bibliamanta orqhosqa videosta, waj yanapastawan.

¿Imatá Biblia nin?

Bibliamanta tapuykuna

Yachakuy imatachus Biblia nisqanta Diosmanta, Jesusmanta, familiamanta, llakiykunamanta, waj tapuykunamantawan.

Versiculosmanta sutʼinchaykuna

Bibliamanta may rejsisqa palabras, may rejsisqa versiculospis, ima niytachus munasqanta yachakuy.

Bibliawan historiawan

Bibliaqa kunankama kashallanpuni. Unay qhelqasqasman jina Biblia maychus kajta willan, atienekunapaj jinataj. Chayta astawan kaypi yachakuy.

Bibliawan cienciawan

¿Biblia cienciawan igualanchu? Bibliata kikinchay imatachus wakin científicos nisqankuwan.