Ir al contenido

Ir al índice

7 TAPUY

¿Imatá Biblia nin kay tiemponchejmanta?

“Uj nacionqa waj nacionwan maqanakonqa, uj gobiernopis waj gobiernowan maqanakonqa [...]. Chay tukuy imasqa manchay ñakʼariykunaj qallariynillanraj kanqa”.

Mateo 24:7, 8

“Ashkha llulla profetas rikhurimuspa ashkhasta pantachenqanku. Sajra kausay yapakusqanraykutaj, casi tukuypa munakuynin chiriyaponqa”.

Mateo 24:11, 12

“Tukuynejpi guerras kashasqanta uyarispaqa, ama mancharikunkichejchu. Chay imasqa kananpuni tiyan, chaywanpis manaraj tukukuychu kanqa”.

Marcos 13:7

“Kallanqataj sinchʼi terremotos, kaynejpi jaqaynejpitaj yarqhaykuna, wañuchej onqoykuna ima. Runasqa rikonqanku mancharina imasta, cielopitaj tʼukuna señalesta”.

Lucas 21:11

“Qhepa pʼunchaykunapeqa kausay may llakiy kanqa, maytataj sajrayanqa. Runasqa paykunallata munakonqanku, qolqeta munakonqanku, alaracos kanqanku, jatunchakonqanku, Diospa contranta, wajkunaj contrantapis sajrata rimanqanku, tatasninkuta mana kasukonqankuchu, malagradecidos kanqanku, wasanchajkuna kanqanku, runa masinkuta mana munakonqankuchu, mana uj yuyayllaman chayayta munanqankuchu, wajkunamanta llullakuspa parlanqanku, munayninkuwan atipachikonqanku, manchay phiñas kanqanku, allin kajta mana munakonqankuchu, amigosninkoj contranpi sayaykonqanku, kʼullus kanqanku, mayta runaykachanqanku, Diosta munakunankumantataj munaynillankuta ruwanqanku, Diosta tukuy sonqo yupaychajkunaman rijchʼakullanqanku, manataj chayman jinachu kausanqanku”.

2 Timoteo 3:1-5