Éxodo 37:1-29

  • Arca nisqa cajata ruwanku (1-9)

  • Mesata ruwanku (10-16)

  • Candelerota ruwanku (17-24)

  • Incienso altarta ruwanku (25-29)

37  Chantá Bezalelqa+ arca nisqa cajata+ ruwarqa acacia maderamanta. Chayqa largonman karqa uj metro 11 centimetrosniyoj, anchonmantaj 67 centimetrosniyoj, sayayninmanpis 67 centrimetrosniyoj.*+  Chay arcaj ukhuntawan jawantawanqa oro purituwan forraykorqa, pata kantusnintapis orollawantaj muyuykucherqa moldurawan jina.*+  Chaymantataj ruwarqa oromanta tawa anillosta. Chaykunatataj churarqa arcaj tawantin esquinasninman, chakisnin patitaman, iskay anillosta arcaj ujnin ladonman, iskay anillostataj chay ujnin ladonman.  Chantá ruwallarqataj acacia maderamanta kʼaspista, orowantaj forraykorqa.+  Chay kʼaspistataj pasacherqa arcaj ladosninpi kaj anillosninta, chaymanta japʼispa arcata apanapaj.+  Chay arcaj tapantaqa oro puritumanta ruwarqa,+ largonman uj metro 11 centimetrosniyojta, anchonmantaj 67 centimetrosniyojta.*+  Chay arcaj tapanpitaj+ ruwarqa oromanta iskay querubinesta*+ martillowan takaspa, ujta ujnin kantunpi, ujtataj ujnin kantunpi.  Chay querubinestaqa tapaj iskaynin kantusninpi ruwarqa, ujta ujnin kantunpi, ujtataj ujnin kantunpi.  Chay iskay querubinespa lijrasnenqa* pataman oqharisqa karqa, arcaj tapantataj llanthuykorqa.+ Chantapis chay querubinesqa uyapura qhawanasqas karqanku, tapaman kʼumuykusqastaj.+ 10  Chantá mesatañataj ruwarqa acacia maderamanta,+ largonman 89 centimetrosniyojta, anchonman 44 centimetrosniyojta, sayayninmantaj 67 centimetrosniyojta.*+ 11  Chay mesataqa oro purituwan forraykorqa. Kantusnintapis orollawantaj muyuykucherqa moldurawan jina. 12  Chay mesaj kantusninmanqa maderaswan muyuykucherqa, chay maderasqa anchonman uj maki tʼajllu* karqa. Chay maderaspa kantusnintapis orollawantaj muyuykucherqa moldurawan jina. 13  Chaymantaqa ruwarqa oromanta tawa anillosta. Chaykunatataj churarqa mesaj tawantin esquinasninman, maykunapichus chakisnin japʼichisqas kasharqanku chaynejman. 14  Chay anillosqa kasharqa maderaswan muyuykucherqa chay uritapi, chayninta kʼaspista pasachinapaj, chay kʼaspismanta japʼispa mesata apanapaj. 15  Chay kʼaspistaqa ruwarqa acacia maderamanta, orowantaj forraykorqa, chaymanta japʼispa mesata apanapaj. 16  Chantá chay mesapaj ruwallarqataj oro puritumanta platosta, vasostawan. Jinallataj ruwarqa yurusta, fuentestawan vino ofrendasta jichʼanapaj.+ 17  Chantaqa martillowan takaspa uj candelerota*+ ruwarqa oro puritumanta. Chay candeleroj sayanan, chaupi kʼaspin, tʼika chupasnin, mukʼusnin,* tʼikasnin imaqa kikinmanta ruwasqa karqa, mana waj wajchu.+ 18  Chay candeleroj chaupi kʼaspinmantaqa sojta ramas llojserqa, uj ladonman kinsa, uj ladonmantaj kinsa. 19  Ujnin ladopeqa sapa ramapi kinsa tʼika chupas karqa, almendro tʼikasman rijchʼakoj, mukʼusniyoj, tʼikasniyoj ima. Ujnin ladopipis sapa ramapi kikillantaj karqa. Ajinata sojtantin ramas llojserqa chay candeleroj chaupi kʼaspinmanta. 20  Candeleroj chaupi kʼaspinpi kallarqataj tawa tʼika chupas almendro tʼikasman rijchʼakoj, mukʼusniyoj, tʼikasniyoj ima. 21  Chaupi kʼaspimanta ñaupajta sapa ladoman ramas llojsishan chay urapeqa uj mukʼu karqa. Qhepan kajpi sapa ladoman ramas llojsishan chay urapipis uj mukʼu kallarqataj, qhepan kajpipis kikillantaj karqa. Ajina karqa candeleroj chaupi kʼaspinmanta sojta ramas llojsishanku chaykunapi. 22  Candeleroj mukʼusnin, ramasnin, tukuy imasninpis ujlla karqa, oro puritumanta martillowan takasqa. 23  Chay candeleropajqa oro puritumanta ruwarqa qanchis mecherosta mechasniyojta,+ jinallataj tenazasninta, brasa apaykachanasnintapis. 24  Chay candelerotaqa tukuy imasnintawan ruwarqa 34 kilos* oro puritumanta. 25  Chantá ruwallarqataj acacia maderamanta uj altarta, chaypi inciensota qʼoshñichinapaj.+ Chay altarqa cuadrado karqa. Sapa ladonmanqa karqa 44 centimetrosniyoj, sayayninmantaj karqa 89 centimetrosniyoj.* Wajrasninpis kikinmanta llojserqa.+ 26  Tukuynin altartaqa oro purituwan forraykorqa patanta, tukuynin muyuyninta, wajrasninta ima. Pata kantusnintapis orollawantaj muyuykucherqa moldurawan jina. 27  Chay moldura uritapitaj oro anillosta churarqa, ujnin ladopi iskayta, ujnin ladopitaj iskayta. Chayninta kʼaspista pasachispa altarta apanapaj. 28  Chay kʼaspistaqa ruwarqa acacia maderamanta, orowantaj forraykorqa. 29  Chantá wakicherqa santo aceiteta,+ jinallataj sumaj qʼapaj inciensotapis mana waj imaswan yapasqata.+ Chaykunataqa wakicherqa imaynatachus sumajta qʼapaj imasta wakichinku ajinata.

Sutʼinchaykunasnin

Hebreo parlaypeqa nin, “largonman karqa iskay codos khuskanniyoj, anchonmantaj uj codo khuskanniyoj, sayayninmanpis uj codo khuskanniyoj”. Uj codoqa 44,5 centímetros karqa. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Chayri “ribetewan jina”.
Hebreo parlaypeqa nin, “largonman iskay codos khuskanniyojta, anchonmantaj uj codo khuskanniyojta”.
Glosariopi querubín nisqata leeriy.
Lijra: waj lugarespi ninku ala.
Hebreo parlaypeqa nin, “largonman iskay codosniyojta, anchonman uj codoyojta, sayayninmantaj uj codo khuskanniyojta”.
Uj maki tʼajlloqa kanman 7,4 centímetros jina. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Chayri “candelabrota”.
Mukʼu: waj lugarespi ninku mutʼu.
Hebreo parlaypeqa nin, “uj talento”. Uj talentoqa pesarqa 34,2 kilos (1.101 onzas troy). Yanapa B14 nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “Largonman karqa uj codo, anchonman uj codo, sayayninmantaj karqa iskay codos”.