Éxodo 11:1-10

  • Chunka kaj castigomanta willakun (1-10)

    • Israelitas valorniyoj imasta mañakunankuta nikun (2)

11  Chantá Jehová Diosqa Moisesta nerqa: “Uj castigotawan apachimusaj faraonman* egipciosmanpis. Chaymantaraj faraonqa kaymanta llojsejta saqesonqachej.+ Pay kikintaj kaymanta qharqosonqachej.+  Kunantaj israelitasman niy, qharisman, warmisman ima, sapa ujninku qayllankupi tiyakoj egipciosmanta mañakunankuta, qolqemanta, oromanta ruwasqa imasta”,+ nispa.  Jehová Diosqa egipciosta may kʼachasman tukucherqa israelitaspaj. Chantapis Moisestaqa tukuynin Egipto jallpʼapi respetaj kanku faraonpa kamachisninpis, runaspis.  Chantá Moisesqa faraonta nerqa: “Ajinata nin Jehová Diosqa: ‘Chaupi tutata jina jamuspa tukuynin Egiptonta pasasaj.+  Chaypachataj wañonqanku egipciospa tukuy kuraj wawasninku,+ kamachina tiyanapi tiyashan chay faraonpa kuraj wawanmantapacha, maki molinota muyuchej esclavaj kuraj wawankama. Chantá wañullanqankutaj tukuy uywaspa ñaupaj kaj uñasninkupis.+  Tukuynin Egipto jallpʼapeqa sinchʼi waqay uyarikonqa. Chay jina waqayqa ni jaykʼaj uyarikorqarajchu, nitaj jaykʼajpis uyarikonqañachu.+  Chaywanpis israelitasta, uywasninkutapis ni uj alqollapis ayñanqachu. Ajinamanta qankuna yachanaykichejpaj Jehová Diosqa israelitasta egipciosmanta tʼaqasqanta’, nispa.+  Chaymantaqa tukuy kamachisniyki jamuwanqanku, ñaupaqeyman qonqoriykukuspataj niwanqanku: ‘Ripuy, qanwan kajkunapis ripuchunku’,+ nispa. Noqataj chaymantaraj ripusaj”, nispa. Jinata niytawan Moisesqa may phiñasqa llojsiporqa faraonpa ñaupaqenmanta.  Chaymanta Jehová Diosqa Moisesta nerqa: “Faraonqa manapuni uyarisonqachejchu.+ Chaytaj ajina kanqa Egipto jallpʼapi ashkha milagrosta ruwanaypaj”,+ nispa. 10  Moiseswan Aaronwanqa tukuy chay milagrosta ruwarqanku faraonpa ñaupaqenpi.+ Jehová Diostajrí saqellarqa faraón sonqonta rumiyachinanta. Chayrayku faraonqa manapuni israelitasta nacionninmanta llojsejta saqerqachu.+

Sutʼinchaykunasnin

Faraonqa mana sutichu, manaqa Egiptomanta reyesta faraón nej kanku.