Ir al contenido

Ir al índice

16 TAPUY

¿Imatá ruwasunman llakiykuna kajtin?

“Tukuy llakiyniykita Jehová Diosman saqepuy. Paytaj sayachisonqa. Payqa ni jaykʼaj saqenqachu cheqan runa urmananta”.

Salmo 55:22

“Kʼuchi runaj wakichikusqanqa allinpuni llojsin. Mana allinta yuyaychakuspa imatapis ruwarpajkunataj wajchayanku”.

Proverbios 21:5

“Ama manchachikuychu, noqa qanwan kashani. Ama llakikuychu, noqa Diosniyki kani. Noqa kallpachasqayki, noqa yanapasqayki. Justiciata ruwaj paña makiywan japʼisqayki”.

Isaías 41:10

“¿Mayqenniykichejtaj llakikusqanrayku, uj chhikallantawanpis kausayta atinmanri?”.

Mateo 6:27

“Chayrayku ama jaykʼajpis phutikuychejchu imachus qʼaya kananmanta, qʼaya pʼunchaypa llakiynenqa kallanqa. Sapa pʼunchaypa llakiynenqa kallan”.

Mateo 6:34

“Diosmanta mañakullanitaj, imaschus aswan allin imas kasqanta reparanaykichejta”.

Filipenses 1:10

“Ama imamantapis llakikuychejchu. Astawanpis tukuy imapaj Diospa yanapayninta mañakuychej. Paymantaqa tukuy sonqo mañakuychej, rogakuspa, graciasta qospataj. Diostaj sonqo tiyaykuyta qosonqachej, mayqentachus runas mana entiendeyta atinkuchu chayta. Ajinamanta payqa sonqoykichejta, yuyayniykichejtawan Cristo Jesusnejta waqaychanqa”.

Filipenses 4:6, 7