Éxodo 33:1-23

  • Dios israelitasta kʼamin (1-6)

  • Dioswan tinkukuna toldo campamentomanta jawapi (7-11)

  • Moisés Jehová Diosta rikuyta munan (12-23)

33  Chantá Jehová Diosqa Moisesta nerqa: “Kunanqa puririy Egiptomanta orqhomorqanki chay runaswan khuska. Riytaj ima jallpʼatachus juraspa nerqani Abrahanman, Isaacman, Jacobmanwan ‘kay jallpʼataqa mirayniykiman qosaj’+ nispa, chay jallpʼaman.  Noqaqa angelniyta kachamusaj ñaupaqeykita rinanpaj,+ ñaupaqeykimantataj qharqosaj cananeosta, amorreosta, hititasta, perizitasta, heveosta, jebuseosta ima.+  Qankunaqa riychej, maypichus lechewan miskʼiwan jinantin tiyan chay jallpʼaman.+ Noqarí mana qankunawanchu risaj. Qankunawanchus riyman chayqa ñanpi tukurparichiykichejman,+ qankunaqa ancha kʼullu runas*+ kankichej”, nispa.  Israelitasqa Dios chay jinata nisqanta uyarispa mayta llakikorqanku, nitaj mayqenninkupis kʼachanchanasninkuta churakorqankuchu.  Jehová Diostaj Moisesta nerqa: “Israelitasman kayta niy: ‘Noqaqa jamuspa uj rato tukurpachiykichejman.+ Qankunaqa ancha kʼullu runas kankichej.+ Kunanqa ama kʼachanchanasniykichejta churakuychejchu, imatachus qankunata ruwanayta ninaykama’, nispa”.  Chayraku israelitasqa Horeb orqopi kʼachanchanasninkuta orqhokorqanku. Chaymantapachataj niña churakorqankuchu.  Moisesqa toldonta* campamentomanta* jawaman apaspa karunejpi armamorqa. Chaytataj suticharqa Dioswan tinkukuna toldo nispa. Pillapis Jehová Diosta tapurikuyta munajqa+ campentomanta llojsispa, chay tinkukuna toldoman rej.  Chay toldoman Moisesta rishajta rikuspa, israelitasqa tukuyninku sayaykoj kanku toldo wasisninku punkupi, Moisestataj qhawaj kanku chay toldoman yaykunankama.  Chay toldoman Moisés yaykojtinkamataj, chhoqo phuyoqa+ uraykamuspa chay toldo punkuman tiyaykoj. Chaypitaj qhepakoj Moiseswan Dios parlayta tukunankama.+ 10  Chay chhoqo phuyuta toldo punkupi kashajta rikuspa, israelitasqa tukuyninku toldo wasisninku punkupi kʼumuykukoj kanku. 11  Chaypi Jehová Diosqa uyapura Moiseswan parlaj, imaynatachus pipis uj runawan parlarikun ajinata.+ Moisés campamentoman kutejtintaj, Nunpa wawan Josué+ chay tinkukuna toldopi qhepakoj. Payqa Moisespa yanapajnin, kamachintaj karqa.+ 12  Chantá Moisesqa Jehová Diosta nerqa: “Qan nishawanki: ‘Kay runasta pusay’, nispa. Manataj niwankichu pitachus kachanaykita noqawan rinanpaj. Chantapis niwarqanki: ‘Qantaqa allintapuni rejsiyki,* allinpajtaj qhawayki’, nispa. 13  Kunanqa sichus allinpaj qhawawanki chayqa, ama jina kaspa rejsichiway ari ñanniykita,+ qanta rejsisunaypaj, ñaupaqeykipitaj allinpaj qhawasqa kanaypaj. Amataj qonqakuychu kayqa nacionniyki kasqanta”,+ nispa. 14  Diostaj* nerqa: “Noqapuni qanwan risaj,+ noqallataj samarichisqaykipis”,+ nispa. 15  Moisestaj kuticherqa: “Sichus mana noqaykuwanchu rinki chayqa, ama waj ladoman kachawaykuchu ari. 16  ¿Imaynapitaj runas yachanqanku noqatawan israelita wawasniykitawan allin ñawiwan qhawawasqaykutari? Sichus qan noqaykuwan rinki chayqa,+ chaypi yachanqanku noqatawan israelita wawasniykitawan kay jallpʼapi llajtasmanta tʼaqawasqaykuta”,+ nispa. 17  Chantá Jehová Diosqa Moisesta nerqa: “Kay mañakuwasqaykitapis ruwallasajtaj, imaraykuchus allinpaj qhawayki, allintataj rejsiyki”,* nispa. 18  Moisestajrí kuticherqa: “Ama jina kaspa, saqeway ari qanta rikusunayta”,* nispa. 19  Diostaj nerqa: “Noqa ñaupaqeykita pasasaj, qantaj rikunki kʼacha sonqo kasqayta, Jehová sutiytataj rejsichisqayki.+ Piwanchus kʼacha kayta munani chaywan kʼacha kasaj, pitachus khuyakuyta munani chayta khuyakusaj”,+ nispa. 20  Chaywanpis nillarqataj: “Manapuni uyayta rikuwankimanchu, imaraykuchus pipis rikuwajqa manapuni kausanmanchu”, nispa. 21  Jehová Diosqa nillarqataj: “Kay qayllaypi uj cheqan tiyan. Chay cheqapi kaj chhanka patapi sayaykuy. 22  Jatun kayniy kaynejta pasashajtin, chhanka juskʼuman churaykusqayki, makiywantaj pakaykusqayki, chaynejta pasanaykama. 23  Chaymantataj makiyta oqharisaj, qantaj wasallayta rikuwanki, uyaytarí manapuni rikuwankichu”,+ nispa.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “tercos”.
Chayri “carpanta”.
Campamentoqa ashkha toldo wasis.
Chayri “Noqa qanta ajllayki”. Hebreo parlaypeqa nin, “sutiykimanta rejsiyki”.
Hebreo parlaypeqa nin, “Paytaj”.
Hebreo parlaypeqa nin, “sutiykimantataj rejsiyki”.
Chayri “jatun kayniykita rikuchiway ari”.