Ir al contenido

Ir al índice

2 TAPUY

¿Imaynatá Diosta rejsiwaj?

“Kay libropi qhelqasqa Leymantaqa willaypuni. Tuta pʼunchay kay librota leerispa tʼukuriy, chaypi imatachus nisqanta tukuyninta sumajta kasukunaykipaj. Ajinamanta tukuy imapi allin risonqa, sumaj yuyaywantaj imatapis ruwanki”.

Josué 1:8

“Cheqa Diospa Leyninmanta librota jatunmanta leesharqanku, sumajtataj sutʼinchasharqanku imachus niyta munasqanta. Ajinata runasman entiendecherqanku chay leesqankuta”.

Nehemías 8:8

“Kusisqamin pichus sajra runaspa yuyaychasqankuman jina mana kausakojqa [...]. Astawanqa Jehová Diospa leyninta mayta munakun. Tuta pʼunchay Diospa leyninta leerispa tʼukurin. [...] Tukuy ima ruwasqanpitaj allin renqa”.

Salmo 1:1-3

“Felipetaj carretaj ladonta correrqa, uyarerqataj eunucota profeta Isaiaspa qhelqasqanta jatunmanta leeshajta, taporqataj: ‘¿Entiendenkichu leeshasqaykita?’, nispa. Eunucotaj nerqa: ‘¿Imaynatataj entiendesaj mana pipis sutʼinchawajtinri?’, nispa”.

Hechos 8:30, 31

“Imaraykuchus Diospa mana rikukoj imasnenqa, nisunman wiñay atiynin, paypuni Dios kasqanpis, paypa ruwasqasninpi sutʼi rikukun, runata rikhurichisqanmantapacha. Chayrayku mana niyta atinkumanchu Dios mana kasqantaqa”.

Romanos 1:20

“Chay imaspi tʼukuriy. Chay imasta ruwaspallapuni kay. Ajinamanta ñauparishasqaykita tukuy sutʼita rikunankupaj”.

1 Timoteo 4:15

“Ujkuna ujkunawan purajmanta qhawarinakunachej, ajinamanta astawan munakuy kananpaj, allin ruwaykunatataj ruwananchejpaj. Amataj tantakuykunaman riyta saqenachu”.

Hebreos 10:24, 25

“Sichus qankunamanta pillapis pisi yachayniyoj chayqa, Diosmanta mañakullachunpuni. Diostaj yachayta qonqa. Diosqa tukuyman mana michʼakuspa qon, mana rimaspallataj”.

Santiago 1:5