Ir al contenido

Ir al índice

18 TAPUY

¿Imaynatá Diosman qayllaykusunman?

“Diosníy, qanmin runaspa mañakusqankuta uyarinki, qanman tukuy laya runas jamonqanku”.

Salmo 65:2

“Tukuy sonqoykiwan Jehová Diospi atienekuy, amataj yachasqallaykipeqa atienekuychu. Tukuy ima ruwasqasniykipi Diosmanta yuyarikuy, paytaj allinta purinaykipaj yanapasonqa”.

Proverbios 3:5, 6

“Kaymin wiñay kausayqa: Qan kʼata cheqa Diosta rejsisunanku, kachamusqayki Jesucristotapis”.

Juan 17:3

“[Diosqa] mana karupichu kashan sapa ujninchejmanta”.

Hechos 17:27

“Diosmanta siga mañakullanipuni, munakuyniykichej astawan astawan wiñananta cheqa yachaypi, sumajta reparaypi ima”.

Filipenses 1:9

“Chayrayku sichus qankunamanta pillapis pisi yachayniyoj chayqa, Diosmanta mañakullachunpuni. Diostaj yachayta qonqa. Diosqa tukuyman mana michʼakuspa qon, mana rimaspallataj”.

Santiago 1:5

“Diosman qayllaykuychej, paytaj qankunaman qayllaykamusonqachej. Juchasapas, makisniykichejta llimphuchakuychej. Iskay sonqoyojkuna, sonqoykichejta chʼuwachaychej”.

Santiago 4:8

“Diosta munakoyqa kamachisqasninta kasukuymin, kamachisqasninta kasukuytaj atina jinalla”.

1 Juan 5:3