Éxodo 8:1-32

  • Iskay kaj castigo: kʼaylankulas juntʼaykun (1-15)

  • Kinsa kaj castigo: zancudos juntʼaykun (16-19)

  • Tawa kaj castigo: khanikoj chʼuspis juntʼaykun (20-32)

    • Khanikoj chʼuspis mana Gosén jallpʼaman juntʼaykunchu (22, 23)

8  Chaymantataj Jehová Diosqa Moisesta kamacherqa: “Faraonman* rispa nimuy: ‘Jehová Diosqa kayta nisunki: “Saqey israelita wawasniyta llojsejta, noqata yupaychanawankupaj.*+  Manachus llojsejta saqenki chayqa, noqa castigasaj tukuynin Egiptota, kʼaylankulasta* kachaykamuspa.+  Nilo Mayoqa kʼaylankulasta mirachenqa. Chaymanta llojsimuspataj juntʼaykonqanku wasiykiman, puñuna cuartoykiman, camaykiman, kamachisniykej wasisninkuman, tukuy egipciospa wasisninkuman, hornosniykiman, jinallataj masa puñanasniykimanpis.*+  Kʼaylankulasqa jamonqanku qanman, egipcio runasman, tukuy kamachisniykiman ima”, nispa’ ”.  Chaymanta Jehová Diosqa Moisesta kamacherqa: “Aaronman niy: ‘Tojnuykita japʼispa makiykita aysariy mayus ladoman, Nilo mayoj canalesninman, qochasmanpis, kʼaylankulasta Egipto jallpʼaman juntʼaykuchinaykipaj’, nispa”.  Aarontaj makinta aysarerqa Egiptoj yakusnin ladoman. Chay ratopachataj kʼaylankulasqa llojsimorqanku, Egipto nacionman juntʼaykunankukama.  Egiptomanta layqa* sacerdotespis layqayta yachasqankuwan kikillantataj ruwarqanku. Paykunapis Egipto jallpʼaman kʼaylankulasta yakusmanta llojsichimorqanku.+  Chantá faraonqa Moisesta, Aarontawan wajyachispa nerqa: “Jehová Diosmanta mañapuwayku noqata, tukuy egipciostawan kʼaylankulasmanta libranawaykuta.+ Noqataj saqesaj israelitas rinankuta uywa wañuchisqasta Jehová Diosman jaywamunankupaj”, nispa.  Moisestaj kuticherqa: “Niway, maykʼajtaj munanki Diosmanta mañapusunayta kʼaylankulasmanta librakunaykichejpaj qanpis, kamachisniykipis, tukuy egipciospis, wasisniykipis. Kʼaylankulasqa Nilo mayullapiña kanqa”, nispa. 10  Faraontaj nerqa: “Qʼayapacha”, nispa. Moisestaj nerqa: “Niwasqaykiman jina mañakusaj. Ajinamanta yachanki Jehová Diosniyku jinaqa mana waj kasqanta.+ 11  Kʼaylankulasqa wasisniykimanta chinkanqanku, ajinamanta qanpis, kamachisniykipis, tukuy egipciospis kʼaylankulasmanta librakunkichej. Kʼaylankulasqa Nilo mayullapiña kanqa”,+ nispa. 12  Moiseswan Aaronwantaj faraonpa ñaupaqenmanta llojsiporqanku. Moisestaj Jehová Diosmanta mañakorqa faraonman apachimusqan kʼaylankulasta chinkachinanta.+ 13  Jehová Diostaj Moisespa mañakusqanman jina ruwarqa. Ajinapi kʼaylankulasqa wañurarqanku wasispi, patiospi, pampaspi ima. 14  Runastaj wañusqa kʼaylankulasta tantarqanku may chhika montonesta. Tukuynin Egiptotaj millayta asnarerqa. 15  Faraontaj kʼaylankulas manaña kasqanta rikuspa sonqonta astawan rumiyacherqa,+ nitaj kasorqachu Moisestawan Aarontawan, Jehová Dios nisqanman jina. 16  Jehová Diostaj Moisesta kamacherqa: “Aaronman kayta niy: ‘Tojnuykita oqharispa pampata wajtay. Jallpʼataj zancudosman* tukuspa tukuynin Egipto jallpʼaman juntʼaykonqa’, nispa”. 17  Paykunaqa ajinata ruwarqanku. Aaronqa tojnunta japʼiytawan pampata wajtaspa jallpʼata oqharicherqa. Chaytaj zancudosman tukorqa tukuynin Egipto jallpʼapi. Chay zancudostaj runasta, animalestapis tukuykorqanku.+ 18  Layqa sacerdotespis kikillantataj ruwayta munaspa, layqayta yachasqankuwan+ zancudosta rikhurichiyta munarqanku, manataj aterqankuchu. Chay zancudosqa runasta, animalestapis tukuykusharqanku. 19  Chaymanta layqa sacerdotesqa faraonman nerqanku: “Kaytaqa Dios atiyninwan ruwan”,*+ nispa. Faraontajrí astawan sonqonta rumiyacherqa, nitaj kasorqachu Moisestawan Aarontawan, Jehová Dios nisqanman jina. 20  Chantá Jehová Diosqa Moisesta kamacherqa: “Qʼaya tutamanta jatarispa faraonwan tinkoj rinki. Payqa Nilo mayuman uraykonqa. Qantaj ninki: ‘Jehová Diosqa kayta nisunki: “Saqey israelita wawasniyta llojsejta, noqata yupaychamunawankupaj. 21  Manachus israelita wawasniyta llojsejta saqenki chayqa, noqaqa khanikoj chʼuspista* apachimusaj qanman, kamachisniykiman, tukuy egipciosman, wasisniykiman ima. Chay chʼuspistaj tukuy egipciospa wasisninkuman juntʼaykonqanku, pampaspipis aywirenqanku. 22  Ajina kashajtinpis, Gosén jallpʼapeqa mana kanqachu+ khanikoj chʼuspis, maypichus israelita wawasniy tiyakushanku chaypi. Ajinamanta yachanki noqa Jehová Dios kay jallpʼa patapi kashasqayta.+ 23  Ajinata noqaqa israelita wawasniyta tʼaqasaj egipciosmanta. Chaytaj qʼayapacha kanqa”, nispa’”. 24  Jehová Diosqa chayta ruwarqa. Khanikoj chʼuspisqa manchay ashkhas aywirimorqanku, juntʼaykorqankutaj faraonpa wasinman, kamachisninpa wasisninkuman, jinallataj tukuynin Egipto jallpʼamanpis.+ Khanikoj chʼuspisqa egipciosta maytapuni ñakʼaricherqa.+ 25  Chaymanta faraonqa Moisestawan Aarontawan wajyachispa nerqa: “Rispa Diosniykichejman uywasta wañuchispa jaywamuychej, kay Egipto jallpʼamanta mana llojsispalla”, nispa. 26  Moisestajrí kuticherqa: “Chayta ruwanaykoqa mana allinchu kanman. Egipciosqa mayta phiñakunkuman ima uywastachus wañuchispa Jehová Diosniykuman jaywasqayku chayta rikuspa.+ Sichus egipcios rikuwasqayku chay uywasta wañuchispa jaywashajta chayqa, rumiswan chʼanqaspa wañurachiwasqayku. 27  Noqaykoqa rinayku tiyan kinsa pʼunchay puriyta chʼin jallpʼaman. Chaypi uywasta wañuchispa Jehová Diosniykuman jaywamunaykupaj, pay kamachiwasqaykuman jina”,+ nispa. 28  Faraontaj nerqa: “Saqesqaykichej chʼin jallpʼaman rispa Jehová Diosniykichejman uywasta wañuchispa jaywamunaykichejta, ama ancha karuman rinaykichej kajtillan. Jinapis noqapajraj Diosniykichejmanta mañapuwaychej”,+ nispa. 29  Moisestaj nerqa: “Kaymanta llojsiytawan Jehová Diosmanta mañakusaj qʼayapacha kay khanikoj chʼuspismanta librananta faraonta, kamachisninta, tukuy egipciostapis. Faraontajrí amaña ujtawan chʼaukiyanawaykuchu tiyan.* Amañataj israelitasta jarkʼachunchu uywa wañuchisqasta Jehová Diosman jaywamunankuta”,+ nispa. 30  Moisesqa faraonpa ñaupaqenmanta llojsispa, Jehová Diosmanta mañaporqa.+ 31  Jehová Diostaj Moisespa mañakusqanman jina ruwarqa. Jinamanta faraonpis, kamachisninpis, tukuy egipciospis khanikoj chʼuspismanta librakorqanku. Ni uj chʼuspipis puchorqachu. 32  Faraontajrí sonqonta rumiyachillarqapuni, manapunitaj saqerqachu israelitas llojsinankuta.

Sutʼinchaykunasnin

Faraonqa mana sutichu, manaqa Egiptomanta reyesta faraón nej kanku.
Hebreo parlaypeqa nin, “sirvinawankupaj”.
Kʼaylankula: waj lugarespi ninku pikaltulti.
Chayri “masa puñana fuentesniykimanpis”.
Chayri “brujo”.
Chayri “tiulasman”.
Hebreo parlaypeqa nin, “Kayqa Diospa dedon”.
Chayri “tabanosta”.
Chayri “amaña ujtawan noqaykuwan pujllakunanchu tiyan”.