Éxodo 24:1-18

  • Israelitas trato ruwasqankuta juntʼanankuta ninku (1-11)

  • Moisés Sinaí orqopi (12-18)

24  Chantá Jehová Diosqa Moisesta nerqa: “Orqoman wicharimuy Aaronwan, Nadabwan, Abihuwan,+ Israelmanta 70 kurajkunawan ima. Karullapiraj kashaspataj qonqorikunkichej.  Moiseslla Jehová Diosman qayllaykonqa. Chay ujkunaqa ama qayllaykuchunkuchu, nitaj waj runaspis paywan wicharichunkuchu”,+ nispa.  Moisesqa chaymanta kutirispa, israelitasman willamorqa imastachus Jehová Dios nisqanta, tukuy leyesnintawan.+ Israelitastaj chay nisqanman jina uj similla kuticherqanku: “Noqaykoqa Jehová Diospa tukuy nisqasninta ruwasqayku”,*+ nispa.  Chaymanta Moisesqa Jehová Diospa tukuy nisqasninta qhelqarqa.+ Tutamanta jatarispataj orqo kʼuchupi uj altarta ruwarqa, 12 rumistataj sayaricherqa Israelpa 12 ayllusninman* jina.  Chaymanta Moisesqa israelita jovenesta ajllarqa. Paykunataj Jehová Diosman jaywarqanku qʼolachina* ofrendasta. Torosta wañuchispataj khuska mikhurikuy ofrendasta+ jaywarqanku.  Moisestaj chay yawarta japʼispa khuskanta fuentesman jichʼaykorqa, khuskanwantaj chay altarta chʼajchorqa.  Chantá Moisesqa trato librota oqharispa israelitaspaj jatunmanta leeporqa.+ Chayta uyarispataj israelitasqa nerqanku: “Noqaykoqa Jehová Diospa tukuy nisqasninta ruwasqayku,* kasukusqaykutaj”,+ nispa.  Moisestaj yawarwan israelitasta chʼajchuykorqa, nerqataj:+ “Kay yawarqa Jehová Dios qankunawan uj tratota ruwasqan yawar. Chay tratopeqa qankuna nerqankichej chay uyarisqaykichejman jina ruwanaykichejta”,+ nispa.  Chantá Moisesqa orqoman wicharerqa Aaronwan, Nadabwan, Abihuwan, Israelmanta 70 kurajkunawan ima. 10  Chaypitaj Israelpa Diosninta rikorqanku.+ Paypa chakisnin urapitaj rikorqanku zafiro rumimantapis ruwasqa kanman jina pampata, pichasqa cielota jina sutʼisituta.+ 11  Diostaj paykunataqa mana imanarqachu.+ Paykunaqa mikhushaspa, ujyashaspa mosqoypi jina Diosta* rikorqanku. 12  Jehová Diostaj Moisesta nerqa: “Jamuy, maypichus noqa kashani chay orqoman wicharimuy, chaypitaj qhepakuy. Noqataj pʼalta rumista* qosqayki. Chay rumispeqa qhelqasaj leyesta, kamachiykunasta ima, israelitasta yachachinaypaj”,+ nispa. 13  Chaymanta Moisesqa, yanapajnin Josuewan orqoman wichariyta qallarerqanku.+ Moisestaj Diospa orqonman wicharillarqapuni.+ 14  Moisesqa chay kurajkunaman nisqaña: “Kayllapi suyawayku kutimunaykukama.+ Qankunawan qhepakushanku Aaronwan Hurwan.+ Ima demanda kajtapis paykunaman willankichej”,+ nispa. 15  Ajinata Moisesqa orqoman wicharillarqapuni, chay orqotaj phuyuwan pʼampasqaña kasharqa.+ 16  Jehová Diospa jatun kayninpa kʼanchaynintaj+ chay Sinaí orqomanta mana kuyurerqachu.+ Chay phuyoqa sojta pʼunchayta chay orqota pʼampaykorqa. Qanchis kaj pʼunchaypitaj Diosqa phuyu ukhumanta Moisesta wajyamorqa. 17  Israelitas uramanta qhawashajtinkutaj Jehová Diospa jatun kaynenqa chay orqo puntapi nina jina manchayta laurarisharqa. 18  Moisestaj chay phuyu ukhuman yaykuspa orqoman wicharerqa.+ Chay orqopitaj payqa 40 diasta 40 tutastawan qhepakorqa.+

Sutʼinchaykunasnin

Ruwasqayku: waj lugarespi ninku ruwasajku.
Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.
Chayri “ruphachina”.
Ruwasqayku: waj lugarespi ninku ruwasajku.
Chayri “cheqa Diosta”. Glosariopi cheqa Dios nisqata leeriy.
Chayri “losa rumista”.