Éxodo 30:1-38

  • Incienso altar (1-10)

  • Israelitasta yupakunanmanta, kausayninkumanta paganankumantawan (11-16)

  • Mayllakunapaj cobre wirkhi (17-21)

  • Santo aceiteta wakichinapaj (22-33)

  • Diospaj tʼaqasqa inciensota wakichinapaj (34-38)

30  ”Chantá ruwallankitaj acacia maderamanta uj altarta,+ chaypi inciensota qʼoshñichinapaj.+  Chay altarqa cuadrado kanqa. Sapa ladomanqa kanqa 44 centimetrosniyoj, sayayninmantaj kanqa 89 centimetrosniyoj.* Wajrasninpis kikinmanta llojsenqa.+  Chay tukuynin altartaqa oro purituwan forraykunki patanta, tukuynin muyuyninta, wajrasninta ima. Pata kantusnintapis orollawantaj muyuykuchinki moldurawan jina.*  Chay moldura uritapitaj oro anillosta churanki, ujnin ladopi iskayta, ujnin ladopitaj iskayta. Chay anillosnintataj kʼaspista pasachinki, chaymanta oqharispa apanapaj.  Chay kʼaspistapis acacia maderamanta ruwanki, orowantaj forraykunki.  Chay altartaqa churanki Aswan Santo Lugarpa cortinan kashan chaypa ñaupaqenman, trato ruwasqamanta arca nisqa cajaj*+ qayllanpi kananpaj. Noqaqa chay arcaj tapan patapi qanman rikhurimusqayki.+  ”Aaronqa+ chay altarpi+ sumaj qʼapaj inciensota qʼoshñichenqa.+ Chaytaqa sapa paqarin ruwanqa mecherosta wakichishaspa.+  Ña chʼisiyaykushajtinña* mecherosta japʼichishaspapis, chay inciensota qʼoshñichillanqataj. Chayqa incienso ofrenda, chaytaqa kunanmantapacha Jehová Diospa ñaupaqenpi ruwakonqa.  Chay altar patapeqa amapuni waj inciensotaqa qʼoshñichinkichejchu,+ amallataj jaywankichejchu qʼolachina* ofrendasta, nitaj chʼaki mikhuy ofrendastapis. Vino ofrendatapis ama chayman jichʼaykunkichejchu. 10  Aaronqa chay altarpa wajrasninta watapi uj kutita jawenqa jucharayku ofrendaj yawarninwan, altarta llimphuchananpaj.+ Chaytaqa kunanmantapacha watapi uj kutita ruwakonqapuni.+ Altarqa Jehová Diospaj may llimphumin”, nispa. 11  Chantá Jehová Diosqa Moisesta nillarqataj: 12  “Maypachachus israelitasta yupanki+ chaypachaqa, sapa ujninku kausayninkumanta Jehová Diosman qolqeta paganqanku, paykunata yupashajtiyki ama ima castigopis paykunaman chayananpaj. 13  Sapa uj yupasqa kajqa paganqa sojta gramos qolqeta,* santo lugarpi mashkhachus uj siclo pesasqanman jina.+ Sapa uj sicloqa 12 gramos pesan.* Jehová Diospaj ofrendaqa sojta gramos qolqe kanqa.+ 14  Yupachikojkunaqa 20 watasniyojmanta pataman Jehová Diosman ofrendata qonqanku.+ 15  Sapa ujninku sojta gramos qolqeta* Jehová Diosman qonqanku kausayninkumanta pagaspa. Qhapajkunaqa mana astawanchu qonqanku, wajchaspis mana aswan pisitachu qonqanku. 16  Ajinata qanqa japʼinki israelitas kausayninkumanta qolqeta pagasqankuta. Chay qolqetaj kanqa tinkukuna toldopi ruwanasta ruwanapaj. Chayqa kanqa israelitas Jehová Diospa ñaupaqenpi yuyarisqa kanankupaj, jinallataj kausayninkumanta pagasqa kananpaj”, nispa. 17  Chantá Jehová Diosqa Moisesman nillarqataj: 18  “Ruwallankitaj cobremanta uj wirkhita+ mayllakunapaj, imapichus churasqa kanqa chaytapis cobrellamantataj ruwanki. Chay wirkhitataj churanki altarwan tinkukuna toldowan kashan chay chaupiman. Chaymantaj yakuta juntʼaykuchinki.+ 19  Aaronwan wawasninwantaj chay yakuwan mayllakonqanku makisninkuta, chakisninkutawan.+ 20  Ajinata mayllakonqanku tinkukuna toldoman manaraj yaykushaspa. Mayllakullanqankutaj manaraj altarman sirvej qayllaykushaspa, jinallataj Jehová Diosman niraj ofrendasta qʼolachishaspa. Ajinamanta ama wañunankupaj. 21  Paykunaqa ajinata chay yakuwan mayllakonqanku makisninkuta chakisninkutapis, ama wañunankupaj. Chay ruwanaqa unaypaj uj ley kanqa paykunapaj, Aaronpaj, mirayninpajwan”,+ nispa. 22  Jehová Diosqa Moisesta nillarqataj: 23  “Qanqa ajllay kay sumaj qʼapaj imasta: sojta kilos chʼaki mirrata,* kinsa kilos sumaj qʼapaj canelata, kinsa kilos sumaj qʼapaj cañata, 24  sojta kilos waj jina canelata,* santo lugarpi mashkhachus uj siclo pesasqanman jina+ pesaspa, kinsa litros khuskanniyoj* aceite de olivatawan. 25  Chaykunawan wakichinki santo aceiteta, imaynatachus sumaj qʼapaj imasta wakichinku+ ajinata. Chaymin santo aceite kanqa. 26  ”Chay aceitewantaj chʼajchuykurinki tinkukuna toldota,+ trato ruwasqamanta arca nisqa cajata,* 27  jinallataj mesata tukuy imasnintinta, candelerota* tukuy imasnintinta, incienso qʼoshñichina altarta, 28  chantá ofrenda qʼolachina altarta tukuy imasnintinta, wirkhita, imapichus churasqa kashan chaynintinta. 29  Chaykunataqa Diospaj tʼaqanki may llimphu kananpaj.+ Chay imastaqa apaykachanqanku Diospaj tʼaqasqa kajkunalla.+ 30  Chaymantataj Aaronta,+ wawasnintawan+ chay aceitellawantaj umasninkuman jichʼaykuspa noqapaj tʼaqanki, paykuna sacerdotesniy kanankupaj.+ 31  ”Chantá kayta israelitasman ninki: ‘Kaymin kanqa santo aceiteqa. Chay aceitewanqa chay imasllata ruwanqanku mirayniykichejmanta kajkunapis.+ 32  Chay aceitewanqa ama pi runallamanpis jichʼaykunkichejchu, amallataj kay aceiteman rijchʼakojta waj aceiteta wakichikunkichejchu. Kayqa santo aceite, santo aceiteta jinallapunitaj qhawankichej. 33  Pillapis chay aceiteman rijchʼakojta ruwajqa, chay aceitewantaj mana sacerdotechu kaj runaman* jichʼaykojqa wañuchisqa kanqa’,+ nispa”. 34  Chantá Jehová Diosqa Moisesta nillarqataj: “Kay sumaj qʼapaj imasta tʼaqay:+ sumaj qʼapaj sachʼa waqayta, sumaj qʼapaj inciensota, sumaj qʼapaj galbanota,* puritu yuraj inciensota ima. Sapa ujtaj chhikan chhikan kanqa. 35  Chay tukuyninta sumajta chajruspa wakichiy inciensota,+ imaynatachus sumajta qʼapaj imasta wakichikun ajinata. Chay inciensoqa kanqa sumaj kachinchasqa,+ mana waj imaswan yapasqa, Diospaj tʼaqasqataj. 36  Chay inciensomanta wakintaqa sumaj ñutʼituta kutanki. Chay kutasqaykimanta wakintataj churanki tinkukuna toldopi, trato ruwasqamanta arca nisqa cajaj ñaupaqenman, maypichus noqa qanman rikhurisqayki chayman. Chay inciensotaqa Diospaj tʼaqasqata jina qhawankichej. 37  Chay inciensoman rijchʼakojtaqa amapuni qankunapaj ruwakunkichejchu.+ Chay inciensotaqa Jehová Diospaj tʼaqasqata jina qhawankichej. 38  Sichus pillapis chay inciensoman rijchʼakojta qʼaparichikunanpaj ruwakonqa chayqa, wañuchisqa kanqa”, nispa.

Sutʼinchaykunasnin

Hebreo parlaypeqa nin, “Largonman kanqa uj codo, anchonman kanqa uj codo, sayayninmantaj kanqa iskay codos”. Uj codoqa 44,5 centímetros karqa. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Chayri “ribetewan jina”.
Chayri “testigo jina kaj pʼalta rumisniyoj arca nisqa cajaj”.
Chayqa kanman karqa inti yaykupusqantawan, niraj laqhayaykushajtin.
Chayri “ruphachina”.
Hebreo parlaypeqa nin, “khuskan siclota”. Uj sicloqa pesarqa 11,4 gramos (0,367 onzas troy). Yanapa B14 nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “20 guerasqa uj siclo”. Uj gueraqa pesarqa 0,57 gramos (0,01835 onzas troy). Yanapa B14 nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “khuskan siclota”.
Glosariopi mirra nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “casiata”. Glosariopi casia nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “uj hin”. Uj hin medidaqa karqa 3,67 litros. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Chayri “testigo jina kaj pʼalta rumisniyoj arca nisqa cajata”.
Chayri “candelabrota”.
Mana sacerdotechu kaj runaman nispaqa parlashan mana Aaronpa familianmantachu kaj runamanta.
Galbanoqa sachʼa waqay. Waj qʼapaj imaswan chajrusqa kajtintaj aswan sumajta qʼaparin, unaytataj aguantan.