Éxodo 16:1-36

  • Israelitas mikhunamanta quejakunku (1-3)

  • Jehová Dios uyarin contranta rimasqankuta (4-12)

  • Dios qon yuthusta, maná nisqa mikhunatawan (13-21)

  • Samarikuna pʼunchaypi mana kanchu maná nisqa mikhuna (22-30)

  • Maná nisqata jallchʼanku yuyarikunankupaj (31-36)

16  Chantá tukuynin israelitasqa Elimmanta puririspa, chayarqanku Sin nisqa chʼin jallpʼaman.+ Chayqa kashan Elimmanta Sinaiman rinapi. Chayman chayarqanku iskay kaj killapi, 15 pʼunchaypi. Egiptomanta llojsimusqankumantaqa uj killaña pasarqa.  Chay chʼin jallpʼapi kashaspa tukuynin israelitasqa ujtawan rimayta qallarerqanku Moisespa contranta, Aaronpa contranta ima.+  Paykunaqa ajinata nerqanku: “Allin kanman karqa Jehová Diosqa makinwan Egiptopi wañurachinawayku. Chaypeqa aycha mankayku ni jaykʼaj pisejchu,+ tʼantatapis sajsakunaykukama mikhoj kayku. Qankunaqa kay chʼin jallpʼaman pusamuwayku tukuyniyku yarqhaywan wañunaykupaj”,+ nispa.  Chantá Jehová Diosqa Moisesta nerqa: “Mikhunata cielomanta parachinpusqaykichej.+ Israelitasqa sapa ujninku chayta pallakonqanku sapa paqarin, mashkhatachus uj día mikhunku chayllata.+ Chaypi yachasaj paykuna leyesniyta kasukonqankuchus manachus chayta.+  Sojta kaj pʼunchaypitaj,+ sapa pʼunchay pallakusqankumantaqa uj jinatawan pallakonqanku, chayachenqankutaj qʼayantin mikhunankupajwan”,+ nispa.  Chantá Moiseswan Aaronwanqa tukuy israelitasman nerqanku: “Chʼisiyaykuyta yachankichej Jehová Diosmin Egiptomanta orqhomususqaykichejta.+  Tutamantataj rikunkichej Jehová Diospa jatun kayninpa kʼanchayninta. Jehová Diosqa uyarin contranta rimasqaykichejta. ¿Pitaj noqayku kasqayku contraykuta rimanaykichejpari?”, nispa.  Moisesqa nillarqataj: “Chʼisiyaykuyta Jehová Diosqa aychata qosonqachej mikhunaykichejpaj, sutʼiyaytataj tʼantata qosonqachej sajsakunaykichejkama mikhunaykichejpaj. Jehová Diosqa uyarisunkichej paypa contranta rimasqaykichejta. ¿Pitaj noqayku kasqaykuri? Qankunaqa mana noqaykoj contraykutachu rimashankichej, manachayqa Jehová Diospa contranta”,+ nispa.  Chantá Moisesqa Aaronta nerqa: “Tukuynin israelitasman kayta nimuy: ‘Qayllaykuychej Jehová Diospa ñaupaqenman, imaraykuchus payqa uyarimusunkichej contranta rimasqaykichejta’,+ nispa”. 10  Aarón israelitasman chayta willajtinkamataj, paykunaqa chʼin jallpʼa ladoman kutirikuspa rikorqanku uj chhoqo phuyupi Jehová Diospa jatun kayninpa kʼanchayninta rikhurimojta.+ 11  Jehová Diosqa Moisesta nillarqataj: 12  “Noqa uyarimuni israelitaspa rimasqankuta.+ Paykunaman kayta niy: ‘Qankunaqa ña chʼisiyaykushajtinña* aychata mikhunkichej, sutʼiyaytataj tʼantata mikhunkichej sajsakunaykichejkama.+ Chaypi yachankichej noqa Jehová Diosqa, qankunaj Diosniykichej kasqayta’,+ nispa”. 13  Chantaqa ña chʼisiyaykushajtinña campamentonkuman* yuthus* juntʼaykamorqanku.+ Sutʼiyaytataj chhullalla kasharqa campamentoj muyuyninpi. 14  Chay chhulla chʼakipojtintaj, chay chʼin pampaspi rikhurerqa tʼuna mujitus jina,+ pampapi escarchaman rijchʼakoj. 15  Chayta rikuspataj israelitasqa paykunapura ninakorqanku, “¿imataj kayri?” nispa, imaraykuchus mana yacharqankuchu imachus kasqanta. Chaymanta Moisesqa paykunaman nerqa: “Kaytaqa Jehová Dios qosunkichej mikhunaykichejpaj.+ 16  Jehová Diosqa kayta kamachisunkichej: ‘Sapa ujniykichej pallakuychej mashkhatachus mikhunkichej chayllata, sapa toldo wasipi* mashkhachus kankichej chayman jinalla. Sapa ujniykichej pallakuychej iskay litrosniyoj jina mankaman yaykojta’,*+ nispa”. 17  Israelitasqa ajinata ruwarqanku. Wakenqa ashkhata pallakorqanku, wakintaj pisillata. 18  Chay pallakusqankuta iskay litros jina yaykoj mankapi midejtinkoqa ashkhata pallakojpataqa mana puchojchu, pisillata pallakojpatapis mana faltajchu.+ Sapa ujninku pallakorqanku mashkhatachus mikhusqankuman jina. 19  Chaymanta Moisesqa paykunaman nerqa: “Ama mayqenniykichejpis chay pallakusqaykichejtaqa qʼayantinpaj puchuchinkichejchu”,+ nispa. 20  Chaywanpis wakenqa Moisesta mana uyarerqankuchu, qʼayantin mikhunankupaj puchuchikorqanku. Chay puchuchisqankutaj khuruykorqa, asnaykorqataj. Chayrayku Moisesqa paykunapaj phiñakorqa. 21  Paykunaqa sapa paqarin sapa ujninku pallakoj kanku mashkhatachus mikhusqankuman jina. Chay pampapi puchojtaj inti rupharimojtinkama unuyarparipoj. 22  Sojta kaj pʼunchaypitaj uj jinatawan pallakorqanku,+ iskay litros jina yaykoj mankapi iskay kutita midispa sapa ujninkupaj. Chaymantaqa israelitasmanta tukuy kamachejkuna jamuspa, Moisesman willarqanku mashkhatachus pallakusqankuta. 23  Moisestaj paykunaman nerqa: “Kayta nin Jehová Diosqa. Qʼayaqa samarikuna pʼunchay kanqa, Jehová Diospaj tʼaqasqa.+ Tukuyniykichej samarikunaykichej tiyan. Kunan chayachiychej imatachus chayachinaykichejta, tʼimpuchiychejtaj imatachus tʼimpuchinaykichejta.+ Puchoj mikhunatataj jallchʼaychej qʼayantinpaj”, nispa. 24  Paykunaqa Moisés kamachisqanman jina, puchoj mikhunata jallchʼarqanku qʼayantinpaj. Chay jallchʼasqankutaj mana khuruykorqachu, nitaj asnaykorqachu. 25  Qʼayantintaj Moisesqa nerqa: “Chay jallchʼasqaykichejta kunan mikhuychej, imaraykuchus kunanqa samarikuna pʼunchay, Jehová Diospaj tʼaqasqa. Kay pʼunchayqa mana pampapi tarinkichejchu chay mikhunata. 26  Chay mikhunataqa sojta pʼunchaykunata pallakunkichej. Qanchis kaj pʼunchaytajrí mana imapis tarikonqachu samarikuna pʼunchay kasqanrayku”,+ nispa. 27  Chaywanpis wakin israelitasqa qanchis kaj pʼunchaypi llojserqanku pallakoj, nitaj imatapis tarerqankuchu. 28  Chayrayku Jehová Diosqa Moisesta nerqa: “¿Maykʼajkamataj mana kasuwankichejchu kamachiykunasniyta, leyesniytapisri?+ 29  Ama qonqaychejchu Jehová Diosqa samarikuna pʼunchayta qosusqaykichejta.+ Chayrayku sojta kaj pʼunchaypi qosunkichej mikhunata, iskay diaspaj pallakunaykichejpaj. Sapa ujniykichej qhepakunkichej maypichus kashankichej chaypi. Qanchis kaj pʼunchayqa ama llojsinkichejchu maypichus kashankichej chaymanta”, nispa. 30  Chayrayku israelitasqa qanchis kaj pʼunchaypi samarikorqanku.+ 31  Israelitasqa chay mikhunata suticharqanku maná* nispa. Chaytaj yurajsitus karqa, culantro* mujitus jina, miskʼitaj, miskʼiyoj tʼantapis kanman jina.+ 32  Chaymanta Moisesqa nerqa: “Jehová Diosqa kayta kamachiwanchej: ‘Iskay litros jina yaykoj mankaman maná nisqa mikhunata juntʼachiychej, chaytataj jallchʼaychej. Ajinamanta mirayniykichejmanta kajkuna yachanankupaj,+ ima mikhunatachus qankunaman chʼin jallpʼapi mikhuchisqayta Egipto jallpʼamanta qankunata orqhomushaspa’, nispa”. 33  Chaymanta Moisesqa Aaronta nerqa: “Uj jarraman juntʼaykuchiy maná nisqa mikhunata, iskay litros jina yaykoj mankapi midispa. Chaytataj Jehová Diospa ñaupaqenman churanki jallchʼasqa kananpaj, mirayniykichejmanta kajkunapis rejsinankupaj”,+ nispa. 34  Aaronqa imatachus Jehová Dios Moisesman kamachisqanman jina ruwarqa. Chay jarrataqa churarqa testigo jina kaj cajaj ñaupaqenman,+ chaypi jallchʼasqa kananpaj. 35  Israelitasqa maná nisqa mikhunata mikhorqanku 40 watasta,+ may jallpʼaspichus runas tiyakorqanku chayman chayanankukama.+ Chay maná nisqa mikhunataqa mikhorqanku Canaán+ jallpʼaj kantusninman chayanankukama. 36  Israelitasqa mikhuykunata midej kanku iskay litros jina yaykoj mankapi,* chayri 20 litros jina yaykoj mankapi.*

Sutʼinchaykunasnin

Chayqa kanman karqa inti yaykupusqantawan, niraj laqhayaykushajtin.
Campamentoqa ashkha toldo wasis.
Chayri “codornices”.
Chayri “pallakuychej uj omerta”. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Chayri “carpa wasipi”.
Chayri “cilantro”.
Maná suteqa hebreo parlaypi niyta munanman ¿imataj kayri?
Hebreo parlaypeqa nin, “uj omer”. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “uj efá”. Yanapa B14 nisqata leeriy.