Éxodo 7:1-25

  • Jehová Dios Moisesta kallpachan (1-7)

  • Aaronpa tojnun jatun katariman tukun (8-13)

  • Ñaupaj kaj castigo: yaku yawarman tukun (14-25)

7  Chantá Jehová Diosqa Moisesta nerqa: “Uyariway, noqa qanta churayki Diosta jina* faraonpaj.* Hermanoyki Aarontaj profeta jina* cuentaykimanta parlanqa.+  Qanqa hermanoyki Aaronman willanki imatachá noqa nisqayki chayta, paytaj faraonwan parlanqa. Chaymantaraj faraonqa israelitasta jallpʼanmanta llojsejta saqenqa.  Noqatajrí saqellasaj faraón sonqonta rumiyachinanta.+ Chantapis ashkha tʼukuna milagrosta ruwasaj Egipto jallpʼapi.+  Chaywanpis faraonqa manapuni uyarisonqachejchu. Chantá noqaqa atiyniyta rikuchisaj Egiptopi.* Mana yupay atina llajtay israelitastataj* orqhokapusaj Egipto jallpʼamanta, jatuchaj castigosta apachispa.+  Chaymantaraj egipciosqa yachanqanku noqa Jehová Dios kasqayta+ Egiptopi atiyniyta rikuchejtiy, israelitastataj paykunaj chaupinkumanta orqhokapojtiy”, nispa.  Moiseswan Aaronwanqa Jehová Diospa kamachisqanta ruwarqanku. Nisqanman jinapuni ruwarqanku.  Faraonwan parlashajtinku Moisesqa 80 watasniyoj kasharqa, Aarontaj 83 watasniyoj kasharqa.+  Jehová Diosqa Moisesman, Aaronmanwan ujtawan nillarqataj:  “Sichus faraón nisonqachej: ‘Milagrosta ruwaychej’, nispa chayqa, qanqa Aaronman ninki: ‘Tojnuykita japʼispa choqay faraonpa ñaupaqenman’, nispa. Chay tojnuntaj uj jatun katariman tukonqa”,+ nispa. 10  Moiseswan Aaronwantaj yaykorqanku maypichus faraón kasharqa chayman. Paykunaqa Jehová Dios kamachisqanman jinapuni ruwarqanku. Aaronqa tojnunta choqarqa faraonpa ñaupaqenman, faraón kamachisninwan kashajtin. Chay tojnuntaj uj jatun katariman tukorqa. 11  Chantá faraonqa wajyacherqa yachayniyojkunata, layqasta* ima. Egiptomanta layqa sacerdotestaj+ layqayta yachasqankuwan kikillantataj ruwarqanku.+ 12  Sapa ujninku tojnusninkuta choqarqanku. Chay tojnusninkupis jatuchaj katarisman tukullarqankutaj. Aaronpa katarintajrí* paykunaj katarisninkuta mikhuykakaporqa. 13  Chayta rikuspapis faraonpa sonqonqa astawan rumiyarqa,+ nitaj Moisestawan Aarontawan kasorqachu, Jehová Dios nisqanman jina. 14  Chantá Jehová Diosqa Moisesman nerqa: “Faraonpa sonqonqa anchatapuni rumiyan,+ manapunitaj munashanchu israelitas llojsinankuta. 15  Qʼaya tutamanta faraonwan parlaj rinki. Payqa Nilo mayuman uraykonqa. Qantaj chay mayu kantupi suyamunki, makiykipitaj apakunki katariman tukorqa chay tojnuta.+ 16  Chaypitaj faraonta ninki: ‘Hebreospa Jehová Diosnenqa qanman kachamuwan,+ kaytataj nisunki: “Saqey israelita wawasniy chʼin jallpʼaman rinankuta, chaypi yupaychanawankupaj”,* nispa. Kunankamataj qanqa manapuni kasunkichu. 17  Chayrayku Jehová Diosqa nimusunki: “Kaypi yachanki noqa Jehová Dios kasqayta.+ Kay tojnuywan wajtasaj kay Nilo mayupi yakuta, yakutaj yawarman tukonqa. 18  Jinapi kay Nilo mayupi kaj tukuy pescados wañonqanku, mayutaj millayta asnarenqa. Tukuy egipciostaj millachikonqanku kay Nilo mayumanta yakuta tomayta”, nispa’”. 19  Chantá Jehová Diosqa Moisesta kamacherqa: “Kayta niy Aaronman: ‘Tojnuykita japʼispa Egiptopi yakusman makiykita aysariy,+ mayusninman, canalesninman,* qochasninman,+ tukuy jallchʼasqa yakusninmanpis, chay tukuynin yakus yawarman kutinanpaj’, nispa. Ajinamanta tukuynin Egipto jallpʼapi yawar kanqa, jinallataj kʼullu fuentespi, rumi fuentespipis”, nispa. 20  Moiseswan Aaronwanqa kikinta ruwarqanku, imaynatachus Jehová Dios kamacherqa ajinata. Aaronqa tojnunta japʼispa Nilo mayupi yakuta wajtarqa, faraonwan kamachisninwan rikushajtinku. Nilo mayupi tukuy yakustaj yawarman tukorqanku.+ 21  Chay mayupi kaj pescadostaj wañurarqanku,+ mayutaj millayta asnarerqa. Egipciostaj mana chay Nilo mayumanta yakuta tomayta aterqankuchu.+ Tukuynin Egipto jallpʼapi kaj yakusqa yawarman tukorqanku. 22  Egiptomanta layqa sacerdotestajrí layqayta yachasqankuwan kikillantataj ruwarqanku.+ Chayrayku faraonpa sonqonqa astawan rumiyarqa, nitaj kasorqachu Moisestawan Aarontawan, Jehová Dios nisqanman jina.+ 23  Chaymanta faraonqa wasinman riporqa, chayta mana kasuraspa. 24  Egipciostaj Nilo mayu kantuspi pozosta allarqanku yakuta tomanankupaj, Nilo mayu yakuta mana tomayta atisqankurayku. 25  Jehová Diosqa Nilo mayuta yawarman tukucherqa qanchis pʼunchay juntʼata.

Sutʼinchaykunasnin

Hebreo parlaypeqa nin, “ruwayki Diosta”.
Faraonqa mana sutichu, manaqa Egiptomanta reyesta faraón nej kanku.
Glosariopi profeta nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “Chantá noqaqa makiyta churasaj Egiptoman”.
Hebreo parlaypeqa nin, “Ejercitosniyta, llajtayta”.
Chayri “brujosta”.
Hebreo parlaypeqa nin, “tojnuntajrí”.
Hebreo parlaypeqa nin, “sirvinawankupaj”.
Canales nispaqa parlashan Nilo mayoj canalesninmanta.