Éxodo 20:1-26

  • Chunka kamachiykuna (1-17)

  • Israelitasqa rikusqankumanta mancharikunku (18-21)

  • Diosta yupaychanapaj kamachiykuna (22-26)

20  Chantá Diosqa kay imasta nerqa:+  “Noqa Jehová Diosniyki kani, noqa Egiptomanta orqhomorqayki, maypichus esclavo karqanki chaymanta.+  Ama waj diosniyki kachunchu noqamanta wajqa.+  ”Ama ima santotapis chayri waj imastapis ruwakunkichu yupaychanaykipaj, ni cielopi kajman rijchʼakojta, ni kay jallpʼapi kajman rijchʼakojta, nillataj yakuspi kajman rijchʼakojtapis.+  Ama chaykunaman qonqorikunkichu, nitaj chaykunata sirvinaykipaj aysachikunkichu.+ Noqa Jehová Diosniykeqa munani noqallata yupaychanawankuta.+ Noqata chejnikuwajkunataqa castigani. Tataspa juchasninkumantaqa wawasninkuta castigani, chantá allchhisninkuta, allchhisninkoj wawasninkutapis.  Khuyakunitaj pikunachus munakuwanku, kamachisqaytapis kasuwanku chaykunata,+ wawasninkoj wawasnintapis wiñaypaj khuyakuni.  ”Ama qhasi manakajta oqharinkichu Jehová Diosniykej sutintaqa.+ Jehová Diosqa castiganqapuni pichus sutinta qhasi manakajta oqharejtaqa.+  ”Ama qonqankichu samarikuna pʼunchayqa Diospaj tʼaqasqa kasqanta.+  Sojta diasta trabajanki, chay diaspi tukuy ima ruwanaykita ruwanki.+ 10  Qanchis kaj diarí Jehová Diosniykipaj samarikuna pʼunchay kanqa. Chay diaqa ama trabajankichu, ni qan, ni qhari wawayki, ni warmi wawayki, ni qhari kamachiyki, ni warmi kamachiyki,* ni uywasniyki, nillataj qankuna ukhupi tiyakoj forasterospis.+ 11  Jehová Diosqa sojta pʼunchaypi ruwarqa cielota, jallpʼata, mar qochata, chaypi kaj imastawan. Qanchis kaj pʼunchaypitajrí samarikuyta qallarerqa.+ Chayrayku Jehová Diosqa samarikuna pʼunchayta bendicerqa, paypajtaj tʼaqarqa. 12  ”Tataykita, mamaykitawan respetay,+ ajinamanta Jehová Diosniyki qosonqa chay jallpʼapi unayta kausakunaykipaj.+ 13  ”Ama runata wañuchinkichu.+ 14  ”Ama qhenchachakunkichu.+ 15  ”Ama suwakunkichu.+ 16  ”Testigomanta sayaspaqa ama runa masiykej contranta llullakuspa parlankichu.+ 17  ”Ama munapayankichu runa masiykej wasinta. Amallataj munapayankichu runa masiykej warminta,+ ni qhari kamachinta, ni warmi kamachinta, ni wakanta, ni burronta, nitaj imantapis”.+ 18  Tukuy israelitasqa rikorqanku, uyarerqankutaj truenosta, lliuj lliuj nishaj relampagosta, wajramanta pututu waqamusqanta, chay orqopis qʼoshñishasqanta. Chayta rikuspa paykunaqa kharkatiterqanku, nitaj astawan qayllaykorqankuchu.+ 19  Chayrayku Moisesman nerqanku: “Qanlla parlawayku, noqaykutaj uyarisqayku. Diosqa ama noqaykuwan parlachunchu ari, manachayqa wañusqayku”,+ nispa. 20  Moisestaj paykunata nerqa: “Ama manchachikuychejchu, Diosqa* jamun yachananpaj imayna runachus kasqaykichejta.+ Ajinamanta payta manchachikunaykichejpajpuni, amataj juchallikunaykichejpaj”,+ nispa. 21  Israelitasqa karullapi qhepakorqanku, Moisestajrí qayllaykorqa chay yana phuyuman, Dios kasharqa chayman.+ 22  Chantá Jehová Diosqa Moisesta nerqa: “Kay jinata nimuy israelitasman: ‘Qankuna rikunkichejña imaynatachus cielomantapacha qankunawan parlasqayta.+ 23  Ama ima diostapis ruwakunkichejchu ni qolqemanta, nitaj oromantapis.+ Mana waj diosniykichej kananchu tiyan noqamanta jawaqa. 24  Jallpʼamanta altarta ruwapuwankichej. Chay altar patapitaj jaywawankichej qʼolachina* ofrendasniykichejta, khuska mikhurikuy ofrendasniykichejta, ovejasniykichejta, wakasniykichejta ima. Sutiy yuyarisqa kananpaj+ may cheqatachá ajllakusaj, chayman jamuspa bendecisqaykichej. 25  Sichus rumismanta altarta ruwapuwankichej chayqa, ama ima herramientawanpis chay rumista chʼeqonkichejchu.+ Cincelwanchus chay rumista chʼeqonkichej chayqa, chay altarqa manaña noqapaj jinachu kanqa. 26  Altarta ruwapuwaspaqa ama gradasniyojtachu ruwankichej, chayninta wicharishajtiykichej ama partesniykichej* rikukunanpaj’, nispa.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “ni sirvienteyki, ni sirvientayki”.
Chayri “cheqa Diosqa”. Glosariopi cheqa Dios nisqata leeriy.
Chayri “ruphachina”.
Hebreo parlaypeqa nin, “qʼalaykichej”.