Ir al contenido

Ir al índice

9 TAPUY

¿Imaraykú runas ñakʼarinku?

“Usqhayta correjkunaqa mana carrerapi atipankuchu. Kallpasapaspis mana maqanakupi atipankuchu. Yachayniyojkunapis mana mikhunayojpunichu kanku. Yachaysapaspis mana qhapajyankupunichu. Sumajta yachajkunatapis mana allinpunichu rin. Desgracia tiempopis, mana yuyasqallamanta ima llakiypis tukuyninkuman chayan”.

Eclesiastés 9:11

“Uj runanejta jucha kay mundoman yaykumorqa, juchanejtataj wañuy yaykumorqa. Ajinamanta wañoyqa tukuy runasman chayarqa, tukuyninku juchallikusqankurayku...”.

Romanos 5:12

“Chayrayku Diospa Wawanqa jamorqa Diabloj ruwasqasninta tukuchinanpaj”.

1 Juan 3:8

“Yachanchej Diosmanta kasqanchejta, mundontintaj Diabloj makinpi kasqanta”.

1 Juan 5:19