Rota 2:1-23

  • Nitsimpona teny amin’ny sahan’i Boaza i Rota (1-3)

  • Nifankahita i Rota sy Boaza (4-16)

  • Notantarain’i Rota an’i Naomy hoe tsara fanahy taminy i Boaza (17-23)

2  Ary nisy lehilahy havam-badin’i Naomy nanan-karena be. Boaza+ no anarany, ary fianakavian’i Elimeleka izy.  Hoy i Rota Moabita tamin’i Naomy: “Aleo aho mba ho any an-tsaha hitsimpona+ ny salohim-bary avelan’izay olona miantra ahy.” Dia hoy i Naomy: “Mandehana, anaka!”  Dia lasa tany an-tsaha izy, ka nitsimpona an’izay navelan’ny mpijinja. Ary sendra tonga teo amin’ny tanin’i Boaza+ havan’i Elimeleka+ izy.  Tonga avy any Betlehema i Boaza tamin’izay, ka hoy izy tamin’ireo mpijinja: “Hanampy anareo anie i Jehovah!” Dia namaly izy ireo hoe: “Hitahy anao anie i Jehovah!”  Ary hoy i Boaza tamin’ilay lehilahy niandraikitra ny mpijinja: “Havan’iza io tovovavy io?”  Dia hoy ilay lehilahy: “Moabita+ niaraka tamin’i Naomy avy tany amin’ny faritr’i Moaba+ io.  Nangataka tamiko izy hoe: ‘Izaho ve mba afaka mitsimpona+ sy manangona salohim-bary eny anelanelan’ny amboara navelan’ny mpijinja?’ Dia tsy nipetraka mihitsy izy hatramin’ny nahatongavany tamin’ny maraina. Fa izao izy vao mba mipetraka maka aina kely eo amin’io tranokely fialokalofana io.”  Hoy i Boaza tamin’i Rota: “Izao, anaka: Aza mitsimpona any amin’ny sahan’olon-kafa na mankany an-toeran-kafa, fa miaraha foana amin’ny ankizivavy mpanompoko.+  Jereo foana hoe aiza ry zareo no mijinja dia miaraha aminy. Efa nandidy an’ireo ankizilahy aho mba tsy hanadala* anao. Efa nantsaka rano koa ry zareo dia nataony ao amin’iretsy siny iretsy. Mankanesa eny rehefa mangetaheta.” 10  Dia niankohoka tamin’ny tany i Rota, sady niteny taminy hoe: “Fa maninona ianao no tsara fanahy amiko sy miantra ahy, nefa izaho hafa firenena?”+ 11  Dia hoy i Boaza: “Efa henoko daholo izay nataonao tamin’ny rafozambavinao taorian’ny nahafatesan’ny vadinao. Henoko koa hoe nandao ny rainao sy ny reninao sy ny tany misy ny havanao ianao, dia nankatỳ amin’ny firenena mbola tsy fantatrao akory.+ 12  Enga anie hamaly soa anao i Jehovah noho izay nataonao!+ Ary hahazo valisoa lehibe* avy amin’i Jehovah Andriamanitry ny Israely anie ianao, satria tonga hialoka eo ambany elany!”+ 13  Dia hoy i Rota: “Enga anie ho tsara fanahy foana amiko ianao,* tompoko! Ianao mantsy efa nankahery sy nanome toky ahy,* na dia tsy anisan’ny mpanomponao aza aho.” 14  Tamin’ny fotoanan’ny sakafo, dia hoy i Boaza taminy: “Avia hihinana mofo, ary atsobohy ao anaty vinaingitra ny mofonao.” Dia nipetraka teo akaikin’ny mpijinja i Rota. Nomen’i Boaza voam-bary natono izy avy eo, dia nihinana ka voky. Tsy laniny daholo anefa ilay izy. 15  Dia nitsangana indray i Rota mba hitsimpona+ salohim-bary. Ary nandidy an’ireo ankizilahy mpanompony i Boaza hoe: “Avelao izy hitsimpona ny salohim-bary eny anelanelan’ny amboara, ary aza mila vaniny aminy.+ 16  Sintony hiala amin’ny amboara koa ny salohim-bary sasany dia avelao eny hotsimponiny, fa aza bedesina izy.” 17  Nitsimpona an’izay navelan’ny mpijinja teny an-tsaha àry i Rota, mandra-paharivan’ny andro.+ Nahazo vary orza iray efaha* teo ho eo izy, rehefa avy nively an’izay notsimponiny. 18  Nentiny tany an-tanàna izany ary hitan’ny rafozambaviny. Navoakan’i Rota koa ny ambiny tsy laniny+ tamin’ilay izy nisakafo, dia nomeny azy. 19  Ary hoy ny rafozambaviny: “Taiza ianao no nitsimpona androany? Taiza ianao no niasa? Hotahina anie izay niantra anao!”+ Dia notenenin’i Rota taminy hoe tany amin’iza izy no niasa. Hoy izy: “Tany amin’ilay lehilahy atao hoe Boaza aho no niasa androany.” 20  Dia hoy i Naomy tamin’ny vinantovaviny: “Hitahy azy anie i Jehovah, ilay maneho fitiavana* amin’ny velona sy ny maty!”+ Hoy koa i Naomy: “Havantsika iny lehilahy iny,+ ary anisan’ny mpanavotra*+ antsika.” 21  Dia hoy i Rota Moabita: “Niteny tamiko koa izy hoe: ‘Mijanòna foana eny akaikin’ny mpanompoko, mandra-pahavitan’ny fijinjana ny vokatra rehetra etỳ amin’ny sahako.’”+ 22  Ary hoy i Naomy tamin’i Rota vinantovaviny: “Aleo mihitsy ianao, anaka, miaraka amin’ny ankizivavy mpanompony. Raha any amin’ny sahan’olon-kafa mantsy ianao dia mety hisy hanadala.” 23  Dia nitsimpona teny akaikin’ny ankizivavy mpanompon’i Boaza i Rota, mandra-pahatapitry ny fijinjana vary orza+ sy varimbazaha. Ary niara-nipetraka tamin’ny rafozambaviny foana izy.+

Fanamarihana

Na: “hikasikasika.”
Abt: “karama faran’izay tsara.”
Abt: “Aoka hahazo sitraka eo imasonao aho.”
Abt: “niresaka tamin’ny foko.”
22 litatra eo ho eo na 13 kg eo ho eo raha vary orza. Jereo F.F. B14.
Na: “tsy mivadika.”
Na: “havantsika manan-jo hanavotra.”