Estera 1:1-22

  • Nanao fanasambe tao Sosana i Ahasoerosy Mpanjaka (1-9)

  • Tsy nety nankatò i Vasty vadin’ny mpanjaka (10-12)

  • Naka hevitra tamin’ny olon-kendriny ny mpanjaka (13-20)

  • Nalefa tany amin’ny faritany ny didin’ny mpanjaka (21, 22)

1  Izao no nitranga tamin’ny andron’i Ahasoerosy.* Izy ilay Ahasoerosy nanjaka tamin’ny faritany 127,+ hatrany India ka hatrany Etiopia.*  Nipetraka teo amin’ny seza fiandrianany tao an-dapan’i* Sosana*+ i Ahasoerosy Mpanjaka tamin’izany andro izany,  tamin’ny taona fahatelo nanjakany, ary nanao fanasambe ho an’ny andrianany sy ny mpanompony rehetra izy. Tonga tao amin’ilay fanasana koa ny tafik’i Persa+ sy Media,+ sy ny olona ambony, ary ny andrianan’ny faritany.  Nasehony tamin’izy ireo nandritra ny 180 andro ny harenan’ny fanjakany be voninahitra sy ny heriny lehibe ary ny voninahiny.  Rehefa tapitra ireo andro ireo, dia nanao fanasambe naharitra fito andro ny mpanjaka, ho an’izay rehetra tao an-dapan’i* Sosana,* hatramin’ny olona ambony ka hatramin’ny olon-tsotra. Natao tao amin’ny zaridainan’ny lapan’ny mpanjaka ilay izy.  Noravahana lamba rongony sy lamba landihazo malefaka ary lamba manga ilay zaridaina. Ireo lamba ireo kosa nofatorana tamin’ny kofehy vita tamin’ny lamba tena tsara sy kofehy volonondry volomparasy. Ireo kofehy indray nafatotra teo amin’ny tahony boribory volafotsy izay teo amin’ny andry marbra. Ary nisy fandriana volamena sy volafotsy koa teo ambony rarivato vita tamin’ny pôrfira* sy marbra fotsy sy hara* ary marbra mainty.  Naroso tamin’ny kaopy volamena ny divay, ary samy hafa daholo ny kaopy. Be dia be mihitsy ny divay, araka izay nananan’ny mpanjaka.  Ny fitsipika tamin’izay dia hoe tsy misy tokony hoteriterena,* fa efa nifampiresaka tamin’ny manamboninahitra tao an-dapany ny mpanjaka hoe afaka misotro an’izay laniny ny tsirairay.  Nanao fanasambe ho an’ny vehivavy koa i Vasty+ vadin’ny mpanjaka, tao amin’ny tranon’i* Ahasoerosy Mpanjaka. 10  Tamin’ny andro fahafito, rehefa falifaly iny ny fon’ny mpanjaka noho izy nisotro divay, dia noteneniny i Mehomana, Bizta, Harbona,+ Bigta, Abagta, Zetara, ary Karkasa, izany hoe ireo tandapa fito lahy nanompo an’i Ahasoerosy Mpanjaka, 11  mba hitondra an’i Vasty vadin’ny mpanjaka ho eo anatrehany, manao diadema.* Tiany haseho amin’ny olona sy ny andriana mantsy ny hatsaran-tarehiny, fa tena tsara tarehy izy. 12  Tsy nanaiky ny didin’ny mpanjaka nampitain’ny tandapa anefa i Vasty vadin’ny mpanjaka, ka tsy nety nankany mihitsy. Dia tezitra be ny mpanjaka sady romotra be. 13  Niresaka tamin’ny olon-kendry nahay tsara ny efa fanao teo aloha* àry ny mpanjaka. Isaky ny nisy nanahiran-tsaina ny mpanjaka mantsy, dia naka hevitra tamin’izay rehetra nahalala tsara ny lalàna sy ny fitsarana izy. 14  I Karsena, Setara, Admata, Tarsisy, Meresa, Marsena, ary Memokana no olona akaiky azy indrindra. Andriana fiton’i+ Persa sy Media izy ireo, sady afaka nankeo anatrehan’ny mpanjaka, ary nitana ny toerana ambony indrindra tao amin’ny fanjakana. 15  Dia hoy ny mpanjaka: “Raha araka ny lalàna, inona no tokony hatao amin’i Vasty vadin’ny mpanjaka, noho izy tsy nanaiky ny didin’i Ahasoerosy Mpanjaka nampitain’ny tandapa?” 16  Dia hoy i Memokana teo anatrehan’ny mpanjaka sy ny andriana: “Tsy tamin’ny mpanjaka ihany i Vasty vadin’ny mpanjaka no diso,+ fa tamin’ny andriana rehetra koa sy tamin’ny olona rehetra any amin’ny faritany rehetra manerana ny fanjakan’i Ahasoerosy Mpanjaka. 17  Ho fantatry ny vehivavy rehetra mantsy izay nataon’ny vadin’ny mpanjaka, ka hanao tsinontsinona ny vadiny izy ireo, sady hiteny hoe: ‘Na i Ahasoerosy Mpanjaka aza nampiantso an’i Vasty vadiny hankeo anatrehany, fa tsy nety i Vasty.’ 18  Dia rehefa fantatry ny andriambavin’i Persa sy Media izay nataon’ny vadin’ny mpanjaka, dia hiresaka an’ilay izy amin’ny vadiny koa izy ireo, ka ho be dia be ny olona tsy hanaja sy ho tezitra. 19  Raha mety amin’ny mpanjaka àry, dia aleo ny mpanjaka hamoaka didy hoe tsy mahazo miditra eo anatrehan’i Ahasoerosy Mpanjaka intsony i Vasty. Dia aleo homen’ny mpanjaka ho an’izay vehivavy hafa tsara noho izy ny toeram-boninahitr’i Vasty. Tokony hosoratana ao amin’ny lalàn’i Persa sy Media, izay tsy azo foanana,+ ilay didy. 20  Rehefa henon’ny olona manerana an’ity fanjakana midadasika ity ny didin’ny mpanjaka, dia hanome voninahitra ny vadiny ny vehivavy rehetra, hatramin’ny olona ambony ka hatramin’ny olon-tsotra.” 21  Tian’ny mpanjaka sy ny andriana ilay hevitra, ka nanao izay nolazain’i Memokana ny mpanjaka. 22  Nandefasany taratasy àry ny faritany rehetra eran’ilay fanjakana,+ ka nosoratana araka izay soratra fampiasan’ny faritany* tsirairay sy araka ny fitenin’ny firenena tsirairay ilay izy. Voalaza tao fa ny lehilahy rehetra no masi-mandidy* ao an-tokantranony, ary ny fitenin-drazany no tsy maintsy ampiasaina ao.

Fanamarihana

Misy mihevitra hoe i Ksersesy I, zanak’i Dariosy Lehibe (Dariosy Hystaspe) io.
Na: “Kosy.”
Na: “tao amin’ny tanàna voaro mafy tao.”
Na: “Sosa.”
Na: “tao amin’ny tanàna voaro mafy tao.”
Na: “Sosa.”
Zavatra nalaina tamin’ny karazana akorandriaka sasany.
Karazana vato mafy be menamena, misy pentimpentina fotsy, ary sarobidy be.
Na: “hofeperana.”
Na: “lapan’i.”
Izany hoe karazana satroka lamba nanaovan’ny vadin’ny mpanjaka.
Abt: “nahalala ireo fotoana.”
Na: “araka ny fomba fanoratry ny faritany.”
Na: “andriana.”