Petera Voalohany 4:1-19

  • Velona hanao ny sitrapon’Andriamanitra, toa an’i Kristy (1-6)

  • Efa manakaiky ny faran’ny zava-drehetra (7-11)

  • Mijaly satria Kristianina (12-19)

4  Nijaly tao amin’ny nofo i Kristy,+ ka ataovy koa izay hanananareo toe-tsaina toy ny azy.* Efa tsy manao fahotana+ intsony mantsy ny olona nijaly tao amin’ny nofo,  amin’izay izy dia tsy ho velona mba hanatanteraka ny fanirian’olombelona intsony,+ fa ho velona hanao ny sitrapon’Andriamanitra,+ amin’ny andro sisa hiainany ao amin’ny nofo.  Ampy izay ny fotoana nanaovanareo ny sitrapon’izao tontolo izao,+ tamin’ianareo nanana fitondran-tena tsy misy henatra,* nanaram-po tamin’ny filan’ny nofo, nisotro tafahoatra, nanao fety tsy voafehy,* nifaninana nisotro, ary nanao fanompoan-tsampy maharikoriko.*+  Gaga izy ireo fa tsy miara-mihazakazaka aminy intsony ianareo, izany hoe tsy miaraka aminy manaram-po amin’ny ratsy intsony, dia manevateva anareo izy.+  Mbola hanao ampamoaka an’ireny olona ireny anefa ilay vonona hitsara ny velona sy ny maty.+  Raha ny marina, dia nitoriana ny vaovao tsara koa ny maty*+ mba ho velona araka ny fanahy, araka ny fomba fihevitr’Andriamanitra, na dia tsaraina araka ny nofo, araka ny fomba fihevitr’olombelona aza.  Efa manakaiky anefa ny faran’ny zava-drehetra. Aoka àry ianareo hisaina tsara+ sy ho mailo* ka tsy hanao tsirambina ny vavaka.+  Ambonin’ny zavatra rehetra, dia mifankatiava lalina,+ satria manarona fahotana maro be ny fitiavana.+  Samia miezaka ho tia mandray vahiny* ary aza mimenomenona rehefa manao an’izany.+ 10  Ampiasao mba hifanompoana izay nomena anareo, arakaraka izay noraisinareo tsirairay avy. Ianareo mantsy no mpanompo tsara izay manampy ny hafa handray soa amin’ny hatsaram-panahy miavaka asehon’Andriamanitra amin’ny fomba maro samihafa.+ 11  Raha misy miteny, dia aoka izy ho toy ny milaza hafatra avy amin’Andriamanitra. Raha misy manompo, dia aoka izy hanompo sady hiantehitra amin’ny hery omen’Andriamanitra.+ Amin’izay dia homem-boninahitra amin’ny zava-drehetra Andriamanitra,+ amin’ny alalan’i Jesosy Kristy. Azy mandrakizay mandrakizay ny voninahitra sy ny hery! Amena. 12  Ry malala, aza gaga amin’ny fitsapana mivaivay mahazo anareo,+ toy ny hoe zavatra hafahafa no manjo anareo. 13  Fa mifalia foana+ kosa arakaraka ny ijalianareo hoatran’i Kristy,+ mba hifalianareo sy hiravoravoanareo mandritra ny fampiharihariana ny voninahiny.+ 14  Sambatra+ ianareo raha haratsiratsin’ny olona* noho ny anaran’i Kristy, satria ianareo manana ny fanahin’ny voninahitra, dia ny fanahin’Andriamanitra. 15  Aoka anefa tsy hisy aminareo hijaly satria mpamono olona, na mpangalatra, na mpanao ratsy, na mpidikiditra amin’ny fiainan’olona.+ 16  Fa raha misy mijaly satria Kristianina, dia aoka tsy ho menatra izy,+ fa hankalaza foana an’Andriamanitra kosa sady hitondra an’izany anarana izany. 17  Izao mantsy no fotoana voatondro hanombohan’ny fitsarana eo amin’ny ankohonan’Andriamanitra.+ Koa raha manomboka amintsika izany,+ hanao ahoana no hiafaran’ireo tsy mankatò ny vaovao tsaran’Andriamanitra?+ 18  “Raha ny olo-marina aza sarotra ny hahavoavonjy azy, dia inona no hanjo ny olona tsy matahotra an’Andriamanitra sy ny mpanota?”+ 19  Aoka àry ireo mijaly noho ny fanaovana ny sitrapon’Andriamanitra hiantehitra foana amin’ilay Mpamorona mendri-pitokisana, sady hanohy hanao ny tsara.+

Fanamarihana

Na: “izay hahatonga anareo ho tapa-kevitra hoatr’azy.”
Izany hoe ditran’olona efa lany henatra sy sahisahy manao ratsy. Jereo F.T.
Fety feno olona tsy mahafehy tena fa manaram-po amin’ny ratsy.
Na: “tsy araka ny lalàna.”
Izany hoe maty ara-panahy. Jereo Ef 2:1.
Na: “hifoha.”
Na: “miezaka handray tsara ny hafa; miezaka hifanasa.”
Na: “tevatevain’ny olona.”