Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 MBOKISI 1A

Kulapela Kutalusañi?

Kulapela Kutalusañi?

Kulapela kukona kutalusa “kezo yebonisa likute ni lilato ku mulimu.” Mwa Bibele, manzwi a kwa makalelo aatolokilwe kuli “kulapela,” akona kutalusa mutu yabonisa likute lelituna, kamba yaipeya kwatasaa libupiwa zeñwi. (Mat. 28:9) Manzwi ao hape akona kutalusa kezo ya kulapela Mulimu kamba kulapela mulimu wa maswaniso. (Joa. 4:23, 24) Linzwi leo lakona kuitusiswa ka kushutana-shutana kulikana ni taba yenyakisiswa.

Ki Jehova feela, yena Mubupi ni Mubusi wa Pupo Kamukana yaswanelwa kulapelwa. (Sin. 4:10, 11) Lulapela Jehova ka kubonisa likute kwa bubusi bwahae ni ka kukuteka libizo lahae. (Samu 86:9; Mat. 6:9, 10) Litaba zepeli ze, ili bubusi bwa Jehova ni libizo lahae, libulezwi hahulu mwa buka ya Ezekiele. Pulelo yeli, “Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa,” iitusisizwe ha 217 mwa buka ya Ezekiele feela, mi pulelo yeli, “ziba kuli ki na Jehova,” yona iitusisizwe ha 55.—Ezek. 2:4; 6:7.

Nihakulicwalo, kulapela Mulimu ka niti kuama zeñata kufita feela moluikutwela. (Jak. 2:26) Haluneela bupilo bwaluna ku Jehova, luitama kuli luka muutwa sina Mubusi waluna ni kukuteka hahulu libizo lahae mwa lika zelueza kaufela mwa bupilo. Muhupule kuli mwa kalabo yanaafile Jesu hanaalikiwa lwabulaalu, naabonisize swalisano yemwahalaa kulapela ni “sebelezo yekenile.” (Mat. 4:10) Ka kuba balapeli ba Jehova, lutabela hahulu kumusebeleza. * (Deut. 10:12) Lufa sebelezo yekenile ku Jehova halueza misebezi yeama bulapeli bwaluna, ili yetokwa kuli lueze buitomboli. Ki misebezi mañi ona yeo?

Sebelezo yekenile iama misebezi yeshutana-shutana, mi kaufelaa yona ki ya butokwa ku Jehova. Lufa sebelezo yekenile halukutaza ku babañwi, haluabana mwa mikopano kwa Ndu ya Mubuso, ni halubabalela ni kuyaha libaka zaluna za kulapelela. Hape lwakona kufa sebelezo yekenile ka kulapelanga sina lubasi, ka kutusa balumeli ka luna babatahezwi ki likozi, ka kuitatela kutusa fa mikopano yemituna, kamba ka kubelekela fa Betele. (Maheb. 13:16; Jak. 1:27) Haiba kulapela Jehova kona nto ya butokwa hahulu ku luna, lukafa “sebelezo yekenile musihali ni busihu.” Lutabela hahulu kulapela Mulimu waluna, yena Jehova!—Sin. 7:15.

^ para. 5 Linzwi leliñwi la Siheberu lelitalusa kulapela, hape likona kutalusa ‘kusebeleza.’ Ka mukwa ocwalo, kulapela kuama kusebeleza.—Exo. 3:12, litaluso ze kwatasi.