Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 MBOKISI 18A

Jehova Ulemusa Batu ka za Ndwa Yetuna Yetaha

Jehova Ulemusa Batu Ka Za Ndwa Yetuna Yetaha

Mwa Bibele kunani bupolofita bobuñata bobululemusa ka za ndwa yetuna ya Jehova ya kuyundisa ka yona batu babamulwanisa ni babalwanisa batu bahae. Bobuñwi kwa bupolofita bo, bubonisizwe mwa kambokisi ka. Mukalemuha kuli litemuso ze mwa bupolofita bo zaswana, mi mulemuhe kuli Jehova ufile kolo kwa batu kaufela kuli bautwe litemuso zeo ni kulimamela.

MWA MAZAZI A ISILAELE WA KWAIKALE

EZEKIELE: “‘Nikabiza mukwale kuli uto mulwaniseza [Gogo] fa malundu aka kaufela,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.”—Ezek. 38:18-23.

JEREMIA: “[Jehova] kasibili ukaatula batu kaufela. Mi ukatahisa kuli babamaswe babulaiwe ka mukwale.”—Jer. 25:31-33.

DANIELE: ‘Mulimu wa lihalimu ukatoma mubuso okatuba ni kufelisa mibuso ye kaufela.’—Dan. 2:44.

 MWA LINAKO ZA BAAPOSITOLA

JESU: “Kukaba ni ñalelwa yetuna yesika bonwa kale kuzwa kwa simuluho ya lifasi.”—Mat. 24:21, 22.

PAULUSI: ‘Jesu ni mangeloi ahae a maata bakutiseza bumaswe babasa zibi Mulimu.’—2 Mates. 1:6-9.

PITROSI: “Lizazi la Jehova likataha sina lisholi, . . . mi lifasi ni misebezi ye mwateñi likapatululwa.”—2 Pit. 3:10.

JOANI: “Mwa mulomo wahae [Jesu] kuzwa mukwale omutelele, obuhali wa kunatisa macaba.”—Sin. 19:11-18.

MWA LINAKO ZALUNA

Bibele ki yona buka yetolokilwe mwa lipuo zeñata hahulu mi batu babañata hahulu banani yona

BATANGA BA JEHOVA MWA LINAKO ZALUNA . . .

  • Bafa batu babañata Libibele mwa lipuo zeñata

  • Batandanga nako yeñata silimo ni silimo kueza musebezi wa kukutaza