Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 MBOKISI 16B

Kutonga, Kulila, Kuswaya, ni Kutuba​—Lika Zeo Likaezahala Lili mi Ikaba ka Mukwa Ufi?

Kutonga, Kulila, Kuswaya, ni Kutuba​—Lika Zeo Likaezahala Lili mi Ikaba ka Mukwa Ufi?

Pono yeñozwi kwa Ezekiele kauhanyo 9 ikatalelezwa mwa linako zaluna. Kuutwisisa molikaezahalela lika za mwa pono yeo kukalutusa kutiyela miinelo yetaata lifasi le halinze liya kwa kufela

‘Kutonga ni kulila’

KUKAEZAHALA LILI: Mwa mazazi a mafelelezo, pili ñalelwa yetuna isika kalisa kale

KA MUKWA UFI: Batu ba lipilu zende babonisa ka lipulelo ni likezo zabona kuli batoile lika zemaswe zeezahala mwa lifasi le. Batu babacwalo batabela kuutwa taba yende, bazwelapili kuapala butu bobuswana ni bwa Kreste, babonisa buineelo bwabona ku Jehova ka kukolobezwa, mi baswalisana ni banyani ba Kreste ka busepahali

 “Kuswaya”

KUKAEZAHALA LILI: Ka nako ya ñalelwa yetuna

KA MUKWA UFI: Muuna yanani lunaka lwa inki lwa muñoli uyemela Jesu Kreste hakataha kuto atula batu ba macaba kaufela. Buñata bobutuna bwa batu bakaatulwa kamba kuswaiwa sina lingu, ilikuli bato punyuha Armagedoni

“Kutuba”

KUKAEZAHALA LILI: Fa Armagedoni

KA MUKWA UFI: Jesu ni limpi zahae za kwa lihalimu, zekakopanyeleza mangeloi ni batu kaufela bakabusa ni bona ba 144,000, bakayundisa lifasi lelimaswe le ni kupunyusa balapeli babasepahala kuli bakene mwa lifasi lelinca la batu babalukile