Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 MBOKISI 16A

Kana Batu Bane Basasepahali ba Mwa Jerusalema Nebayemela Bulapeli Bobuipapata Kuba Bwa Sikreste?

Kana Batu Bane Basasepahali ba Mwa Jerusalema Nebayemela Bulapeli Bobuipapata Kuba Bwa Sikreste?

Kwamulaho, lihatiso zaluna nelibonisanga kuli batu ba mwa Jerusalema bane basasepahali nebayemela bulapeli bobuipapata kuba bwa Sikreste. Lika zemaswe zene baeza batu bane basasepahali mwa Jerusalema, zecwale ka kulapela milimu ya maswaniso ni kusasepahala, ki zona lika zebaeza batu mwa bulapeli bobuipapata kuba bwa Sikreste. Nihakulicwalo, mwa lilimo za cwanoñu fa, mwa lihatiso zaluna, kubeya cwalo ni hatiso ona ye yemusweli kubala, hakusika bulelwa za kuli nto yeñwi iyemela nto yeñwi konji fokunani mabaka a mwa Bibele abonisa cwalo. Kana kunani libaka la mwa Mañolo lelibonisa kuli batu ba mwa Jerusalema bane basasepahali nebayemela bulapeli bobuipapata kuba bwa Sikreste? Batili.

Munyakisise litaba zelatelela: Ka nako yeñwi, batu nebalapelanga Jehova ka nzila yelukile mwa Jerusalema; hamulaho, batu ba mwa Jerusalema nebakwenuhezi Mulimu. Kono bulapeli bobuipapata kuba bwa Sikreste bwali kuba bulapele Jehova ka nzila yelukile. Kuzwa feela fone bukalezi kuba teñi mwa lilimo za ma 300 C.E., bulapeli bo, buzwezipili kuluta lituto za buhata.

Kuzwa fo, Jerusalema hase isinyizwe ki Mababilona, Jehova naashemubile muleneñi wo ni kutahisa kuli ube sibaka sa kumulapelela ka nzila yeswanela hape. Kono bulapeli bobuipapata kuba bwa Sikreste bona bwali kuba bushemubiwe ki Mulimu, mi habukayundiswa ka nako ya ñalelwa yetuna, habusana kuba teñi hape.

Ka kuya ka zelunyakisisize, luutwisisa cwañi taba ye? Halunyakisisa bupolofita bwa mwa Bibele bone butalelelizwe kwa batu ba mwa Jerusalema bane basasepahali, lwakona kubulela kuli, ‘Litaba zeñwi zeneezahala ka nako yani zaswana ni zesweli kuezahala mwa bulapeli bobuipapata kuba bwa Sikreste kacenu.’ Kono hakuna libaka la mwa Mañolo lelikona kutahisa kuli lubulele kuli batu ba mwa Jerusalema bane basasepahali, nebayemela bulapeli bobuipapata kuba bwa Sikreste.