Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 MBOKISI 1B

Litaba ka za Buka ya Ezekiele

Litaba ka za Buka ya Ezekiele

Buka ya Ezekiele yakona kualulwa mwa likalulo zelatelela:

LIKAUHANYO 1 KUISA 3

Ka silimo sa 613 B.C.E., Ezekiele hanaali ni Majuda bane bahapilwe mwa Babilona, abona lipono za Jehova mi alaelwa kubulelela Majuda bane bapila kwa nuka ya Kebare za lika zeneka ezahala kwapili.

LIKAUHANYO 4 KUISA 24

Mwahalaa silimo sa 613 ni 609 B.C.E., Ezekiele ashaela litaba za bupolofita zene bulela hahulu za kuatulwa kwa Jerusalema ni bakwenuheli bane bapila mwateñi ili bane balapela milimu ya maswaniso.

LIKAUHANYO 25 KUISA 32

Kukala ka 609 B.C.E., ili silimo seo Mababilona nebakalisize kutaseza Jerusalema, Ezekiele akala kushaela lushango lwa katulo mwa libaka zeñwi zeneli bukaufi ili mone kupila lila, zekopanyeleza Amoni, Edomo, Egepita, Moabi, Filisita, Sidoni, ni Tire.

LIKAUHANYO 33 KUISA 48

Kukala ka silimo sa 606 B.C.E., muleneñi wa Jerusalema ni tempele yaona inze lisali matota, ili likilomita zeñata kuzwa kwa Babilona, Ezekiele ubulela hahulu za lushango lolufa sepo, lona lwa kulapela Jehova hape ka nzila yelukile.

Ka mukwa ocwalo, litaba ze mwa buka ya Ezekiele liñozwi ka kuya ka mone liezahalezi ni molitatamanela. Bupolofita bwa kusinyiwa kwa muleneñi wa Jerusalema ni tempele yaona, bubulelwa pili bupolofita bobuñata bobubulela za kulapela Jehova hape ka nzila yelukile busika bulelwa kale. Taba yeo yautwahala kakuli bupolofita bwa kukutiswa sinca kwa lika bubonisa kuli batu nebatuhezi kuyanga kwa tempele kuyo lapela.

Hape Ezekiele naañozi bupolofita bobubulela za kusinyiwa kwa macaba anaali bukaufi, ili mone kupila lila (likauhanyo 25 kuisa 32) hamulaho wa litaba za kusinyiwa kwa Jerusalema kono pili asika bulela kale za kulapela Jehova hape ka nzila yelukile. Ka kuama kwa litaba za katulo zanaashaezi Ezekiele, caziba yomuñwi naabulezi kuli: “Litaba zeo liñozwi hande ili kubonisa buhali bwanaabile ni bona Mulimu kwa makalelo ni sishemo sanaatilo bonisa batu bahae, bakeñisa kuli koto yanaafile kwa lila zahae neitahisize kuli batu bahae bapile ka kozo.”

Mubone kauhanyo 1, Paragilafu 18