Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 MBOKISI 10B

Bupolofita Bwa “Masapo Aomile” ni Bwa “Lipaki Zepeli”​—Buswalisana Cwañi?

Bupolofita Bwa “Masapo Aomile” ni Bwa “Lipaki Zepeli”​—Buswalisana Cwañi?

BUPOLOFITA bobubeli bobubata kuswana ili bobubulela za “masapo aomile,” ni bobubulela za “lipaki zepeli,” nebutalelelizwe ka silimo sa 1919. Pono ya “masapo aomile” ibonisa kuli nekuka fita nako yetelele hahulu (ili lilimo zeñata-ñata) mi neifelile muta sikwata sesituna sa batu ba Mulimu nesikalile kupila hape. (Ezek. 37:2-4; Sin. 11:1-3, 7-13) Bupolofita bobubulela za “lipaki zepeli” bubonisa kuli nekukaanga feela nako yekuswani kuli butalelezwe (nebutalelelizwe kukala kwa mafelelezo a silimo sa 1914 kuisa kwa makalelo a silimo sa 1919) kakuli bupolofita bo, nebufelile kutalelezwa muta kakwatanyana ka batanga ba Mulimu nekakalile kupila hape. Bupolofita bobubeli bo, nebubonisa zuho ya swanisezo, mi kaufelaa bona nebutalelelizwe mwa linako zaluna ka silimo sa 1919 muta Jehova naatahisize kuli batanga bahae babatozizwe ‘bayeme ka mahutu abona,’ kuzwa mwa buhapiwa mwa Babilona Yomutuna, ni kutiswa mwa puteho yene kutisizwe sinca.—Ezek. 37:10.

Nihakulicwalo, bupolofita bobubeli bo, nebutalelelizwe ka kushutana ili ka nzila yeipitezi. Bupolofita bobubulela za “masapo aomile” bubonisa kuli batoziwa bane basiyezi kaufela nebaka pila hape. Kono bupolofita bobubulela za “lipaki zepeli” bona bubonisa kuli batoziwa babañwi ba Mulimu, kutalusa bane baetelela kopano ya Jehova ni bane baketilwe kuba “mutanga yasepahala yanani kutwisiso,” nebaka pila hape.—Mat. 24:45; Sin. 11:6. *

‘Musindi . . . Mone Kutezi Masapo’ —Ezek. 37:1

 1. HAMULAHO WA 100 C.E.

  Kuzwa mwa lilimo za ma 100 C.E. puteho ya Sikreste hane ibulailwe ka swanisezo, “musindi” neutezi “masapo”

 2. KWA MAKALELO A 1919

  1919: “Masapo aomile” naakalile kupila hape muta Jehova naatahisize kuli batoziwa kaufela bazwe mwa Babilona Yomutuna ni kuli babe mwa puteho yene kutisizwe sinca

‘Lipaki Zepeli’​—Sin. 11:3

 1. KWA MAFELELEZO A 1914

  kukutaza inze batinile “masila a saka”

  1914: ‘Lipaki zepeli’ nelikutalize inze litinile “masila a saka” ka lilimo zetaalu ni likweli ze 6. Kwa mafelelezo a nako yeo, lipaki zeo nelibulailwe ka swanisezo

 2. lifu la swanisezo

 3. KWA MAKALELO A 1919

  1919: ‘Lipaki zepeli’ nelikalile kupila hape muta sikwatanyana sa mizwale babatozizwe sene sietelela kopano ya Jehova nesiketilwe kuba “mutanga yasepahala yanani kutwisiso”

^ para. 4 Mubone “Lipuzo Zezwa Kwa Babali” ze mwa Tawala ya Mulibeleli ya March 2016.