Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 MBOKISI 14A

Zeluituta Kwa Tempele Yanaaboni Ezekiele Mwa Pono

Zeluituta Kwa Tempele Yanaaboni Ezekiele Mwa Pono

Batu Balapela Jehova ka Nzila Yelukile Inze Basilelelizwe

Tempele ya mwa pono iyahezwi fa “lilundu lelitelele hahulu” (1). Kana lwabonisa kuli kulapela Jehova ka nzila yelukile ki kwa butokwa hahulu mwa bupilo bwaluna?

Limota (2), lene lipotoloha sibaka sa tempele yeneli fahalaa sibaka sesituna (3), liluhupulisa kuli haluswaneli kueza lika zemaswe halunze lulapela Jehova. Haiba “sibaka sa batu kaufela” nesitokwa kuba kwahule ni kone kulapelelwa, uzibe mutangaa Jehova kacenu uswanela kuambuka mizamao yemaswe ni yemasila!—Ezek. 42:20.

Limbuyoti za Kuya Kuile

Nukana ibubisa mezi amañata kuzwa mwa sibaka sesikenile sa tempele ni kutahisa kutulo yende mwa naha (4). Lukanyakisisa limbuyoti zeo mwa Kauhanyo 19 ya buka ye.

Likuka Zebaswanela Kulatelela Batu Kaufela

Minyako yemitelele ya kwande (5) ni ya mwahali (9) iluhupulisa kuli Jehova unani likuka zepahami za muzamao zebaswanela kulatelela batu babamulapela. Minyako ya kwande ni ya mwahali yalikana kwa butelele. Taba yeo yaswanela, kakuli Jehova ubata kuli batanga bahae balatelele likuka zahae zelukile ili zeswana, kusina taba ni buikalabelo kamba musebezi wabona.

Kucela fa Tafule ya Jehova

Libaka za macelo (8) liluhupulisa kuli mwa linako za kwaikale, batu nebacanga hamoho matabelo amañwi ane batisanga kwa tempele, ka mubulelelo omuñwi, nebacanga ni Jehova. Nto yeo yashutana ni sesiezahala mwa tempele ya kwa moya mobalapelela Bakreste kacenu, kakuli mona kufilwe feela “sitabelo silisiñwi.” (Maheb. 10:12) Nihakulicwalo, lwafanga sitabelo sa milumbeko.—Maheb. 13:15.

Sepiso ya Mulimu Yekatalelezwa Luli

Mwendi mwakona kupalelwa kuutwisisa litaba kaufela za kumishala ze mwa pono ya Ezekiele. Kono litaba zeo liluluta sisupo sa butokwa se: Lilukolwisa kuli Jehova ukatahisa kuli batu bamulapele hape ka nzila yelukile ili ka kutala, ni kuli sepiso yeo haikoni kucinca sina feela lipalo za kumishalwa kwa tempele halisa koni kucinciwa. Nihaike kuli Ezekiele habuleli kuli uboni batu mwa pono yahae, uñola kuli Jehova ufa kelezo kwa baprisita, manduna, mane ni kwa batu. Batanga ba Mulimu kaufela baswanela kulatelela likuka zahae zelukile.