Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KALULO 3

‘Nika Mikubukanya Hamoho’​—Sepiso ya Kulapela Jehova Hape ka Nzila Yelukile

‘Nika Mikubukanya Hamoho’​—Sepiso ya Kulapela Jehova Hape ka Nzila Yelukile

EZEKIELE 20:41

ZEKANYAKISISWA: Bupolofita bwa Ezekiele bupatulula za kukutiswa sinca kwa lika

Naha ya Isilaele neisinyehile, bukwenuheli nebutahisize kuli isike yaswalisana. Neisinyizwe ki likezo za batu ba mwateñi; nebatuhezi kulapela Jehova ka nzila yelukile mi nebasinyize libizo la Mulimu. Ka nako yene balatehezwi ki sepo yeo, Jehova asusueza Ezekiele kupolofita litaba zefa sepo. Ka kuitusisa liswanisezo ni lipono zemakaza, Jehova naasusuelize Maisilaele bane bali mwa buhapiwa ni batu kaufela babalata kuli Jehova alapelwe hape ka nzila yelukile.

MWA KALULO YE

KAUHANYO 8

“Nikalifa Mulisana Alimuñwi”

Ka kuitusisa moya okenile, Mulimu ususumeza Ezekiele kuñola bupolofita bobubulela za Mesia, yena Mulena yakabusa kwapili ni Mulisana yakatusa batu kulapela Jehova hape ka nzila yelukile kuya kuile, ni yakababalela lingu za Jehova.

KAUHAUNYO 9

“Nika Bafa Pilu Yeswalisani”

Kana bupolofita bone bufilwe kwa Majuda babasepahala bane bahapilwe bwakona kulutusa kacenu?

KAUHANYO 10

“Mukapila Hape”

Ezekiele ubona pono ya musindi otezi masapo aomile aakutela kwa bupilo. Pono yeo italusañi?

KAUHANYO 11

“Nikuketile Kuba Mulibeleli”

Ki buikalabelo mañi bwanani bona mulibeleli yo? Ki temuso mañi yashaela mulibeleli?

KAUHANYO 12

“Nika Baeza Sicaba Silisiñwi”

Jehova usepisa kuswalisanisa batu bahae.

KAUHANYO 13

‘Utaluse Tempele’

Tempele yanaaboni Ezekiele mwa pono italusañi?

KAUHANYO 14

“Wo ki Ona Mulao wa Tempele”

Majuda bane bahapilwe nebaitutile lituto mañi za butokwa kwa pono ya tempele yanaaboni Ezekiele? Mi pono yeo ilutusa cwañi?