Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 MBOKISI 12A

Kukopanyiwa Kwa Milamu Yemibeli

Kukopanyiwa Kwa Milamu Yemibeli

Jehova ulaela Ezekiele kuunga milamu yemibeli ni kuñola ku ulimuñwi kuli “mulamu wo ki wa Juda,” ni ku omuñwi kuli “mulamu wo ki wa Josefa, ona mulamu wa Efraimi.”

“mulamu wo ki wa Juda”

MWA LINAKO ZA KWAIKALE

Mubuso wa Juda wa masika amabeli

MWA LINAKO ZALUNA

Babatozizwe

“mulamu wo ki wa Josefa, ona mulamu wa Efraimi”

MWA LINAKO ZA KWAIKALE

Mubuso wa Isilaele wa masika alishumi

MWA LINAKO ZALUNA

Lingu zeñwi

“ibe feela mulamu ulimuñwi mwa lizoho lahao”

MWA LINAKO ZA KWAIKALE

537 B.C.E. Balapeli ba niti bakuta kuzwa kwa macaba anaabahapile, bayaha sinca Jerusalema, mi balapela Mulimu sina sicaba silisiñwi.

MWA LINAKO ZALUNA

Kuzwa ka 1919, batu ba Mulimu bazwezipili kuonga-ongiwa ni kusebeza ka swalisano sina “mutapi ulimuñwi”