Ezekiele 6:1-14

  • Kulwanisa malundu a Isilaele (1-14)

    • Milimu ya maswaniso yenyenyisa ikashubulwa (4-6)

    • “Mukaziba kuli ki na Jehova” (7)

6  Linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali:  “Mwanaa mutu, talimisa pata yahao kwa malundu a Isilaele mi uapolofitele.  Ubulele, uli: ‘Mina malundu a Isilaele, hamuutwe linzwi la Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa. Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulelela malundu, malundunyana, linukana, ni misindi, ki se, uli: “Hamubone, nika milwanisa ka mukwale, mi nikasinya libaka zamina zelumbile.  Lialetare zamina likatubiwa, lialetare zamina za insense likalobakiwa,+ mi nikanepela bababulailwe ku mina fapilaa milimu yamina ya maswaniso yenyenyisa.*+  Nikanepela litupu za batu ba Isilaele fapilaa milimu yabona ya maswaniso yenyenyisa, mi nikalatakela masapo amina mwa maneku kaufela a lialetare zamina.+  Mwa libaka kaufela momupila, mileneñi ikasinyiwa+ mi libaka zelumbile likatubakiwa ni kufetuha matota.+ Lialetare zamina likatubakiwa ni kulobakiwa, milimu yamina ya maswaniso yenyenyisa ikayunda, lialetare zamina za insense likalemakiwa, mi misebezi yamina ikafeliswa.  Mi bababulailwe bakawa mwahalaa mina,+ mi mukaziba kuli ki na Jehova.+  “‘“Kono nikasiyalisa bo masiyaleti, kakuli babañwi ku mina bakabanduka kwa mukwale mwahalaa macaba hamuka hasanela mwa linaha kaufela.+  Mi babaka banduka baka nihupula mwahalaa macaba kobaka iswa sina bahapiwa.+ Bakalemuha kuli nenilobehile pilu kabakala lipilu zabona zesasepahali* zenee nifulalezi+ ni kabakala meeto abona alakaza hahulu* milimu yabona ya maswaniso yenyenyisa.+ Bakaswaba kabakala lika kaufela zemaswe, zenyenyisa zebaezize, mi baka linyenya.+ 10  Bakaziba kuli ki na Jehova ni kuli mifumbo yaka ya kubatahiseza ziyezi ye, nesi ya buhata.”’+ 11  “Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Ukambele mazoho ahao mi ulize musindo ka lihutu lahao, mi ulile kabakala bumaswe kaufela ni lika zenyenyisa zebaezize ba ndu ya Isilaele, kakuli bakabulaiwa ka mukwale, ka lukupwe, ni ka butuku bobuyambukela.+ 12  Yainzi kwahule ukabulaiwa ki butuku bobuyambukela, mi yainzi fakaufi ukabulaiwa ka mukwale, mi mutu kaufela yakabanduka ku zeo ni kusiyala, ukabulaiwa ki lukupwe; mi nika babonisa buhali bwaka ka kutala.+ 13  Mi mukaziba kuli ki na Jehova,+ bababulailwe ku bona habaka lapama mwahalaa milimu yabona ya maswaniso yenyenyisa, mwa maneku kaufela a lialetare zabona,+ fa malundunyana kaufela amatelele, fahalimwaa malundu kaufela, mwatasaa kota kaufela ya matali amañata, ni mwatasaa mitai ya likota zetuna mobaezelize linubu za munko omunati kuli batabise milimu yabona kaufela ya maswaniso yenyenyisa.+ 14  Nikaotolola lizoho laka kubalwanisa ni kutahisa kuli naha ibe matota, mi libaka kaufela mobapila likafetuha matota afita lihalaupa lelifakaufi ni Dibila. Mi bakaziba kuli ki na Jehova.’”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi la Siheberu leliitusisizwe fa, libato swana ni linzwi lelitalusa “musutelo,” mi liitusisizwe sina pulelo ya kunyefula.
Kamba “aeza buhule ni.”
Kamba “za buhule.”