Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 MBOKISI 4A

‘Nenitalima Libupiwa Zepila

‘Nenitalima Libupiwa Zepila

Ezekiele naaiponezi maswaniso amatuna acakuzwi a lipoho ni litau zenani mafufa, ili zenani litoho za batu zeneyemi sina balibeleli fapilaa malapa a malena ni fapilaa litempele. Maswaniso acwalo naafumanehanga mwa naha kaufela ya Asiria ni ya Babilonia. Ka kuswana ni batu babañwi kaufela, Ezekiele ulukela kuba yanaakomokile hahulu hanaatalimezi maswaniso amatuna ao, ili ao amañwi ku ona naaeza limita zebato ba ze 6 mwa butelele. Nihaike kuli maswaniso ao naabonahala kuba amaata hahulu, naasapili, naacakuzwi feela fa macwe.

Kono libupiwa zeene zanaaboni Ezekiele mwa pono zona neli “libupiwa zepila.” Libupiwa zeo nelishutanela kwahule ni maswaniso a kucakula! Pono yeo neifitile Ezekiele kwa pilu kuli mane naaitusisize pulelo ya kuli “libupiwa zepila” ha 11 kwa makalelo a bupolofita bwahae. (Ezek. 1:5-22) Pono ya libupiwa zeene zezamaelela hamoho mwatasaa lubona lwa Mulimu, ilukela kuba yenetusize hahulu Ezekiele kuziba kuli Jehova ki yena yanani maata fahalimwaa pupo kaufela. Pono yeo yalutusa ni luna kacenu kuziba kuli maata a Jehova ki amatuna hahulu mi bulena bwahae ki bobunde hahulu.—1 Makol. 29:11.