Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 MBOKISI 2A

Kuutwisisa Bupolofita Bwa Ezekiele

Kuutwisisa Bupolofita Bwa Ezekiele

BUPOLOFITA KI NTO MAÑI?

Mwa Bibele, linzwi la Siheberu la na·vaʼʹ, lelitolokilwe kuli “kupolofita,” sihulu litalusa kushaela lushango lwa Mulimu, kushaela katulo, kushaela lituto zeama muzamao, kamba kushaela taelo yezwa ku Mulimu. Hape likona kutalusa kushaela taba yezwa ku Mulimu yebulela zekaezahala kwapili. Bupolofita bwa Ezekiele bukopanyeleza litaba zebulezwi zeo kaufela zezwa ku Mulimu.—Ezek. 3:10, 11; 11:4-8; 14:6, 7; 37:9, 10; 38:1-4.

MWANAAPOLOFITELANGA EZEKIELE

  • LIPONO

  • LISWANISEZO

  • LIKEZO

Mwa buka ya Ezekiele kunani lipono, liswanisezo, linguli, ni lika zene baezize batu babañwi zeama bupolofita.

KUTALELEZWA KWA BUPOLOFITA

Bupolofita bwanaapolofitile Ezekiele fokuñwi bukona kutalelezwa ka linako zeshutana-shutana. Ka mutala, bupolofita bobubulela za kukutiswa sinca kwa lika nebutalelelizwe muta batu ba Mulimu nebakutezi mwa Naha ya Sepiso. Kono sina mokutaluselizwe mwa kauhanyo 9 ya buka ye, bupolofita bobuñata bobubulela za kukutiswa sinca kwa lika busweli bwatalelezwa hape ni kacenu mi bukatalelezwa ni kwapili.

Kwamulaho, neluunga kuli lika zeshutana-shutana za mwa bupolofita bwa Ezekiele neliswaniseza lika zeñwi. Mwa buka ye, haluna kubulela kuli mutu, sika, sibaka, kamba kezahalo yeñwi liswaniseza nto yeñwi mwa nako yaluna, konji haiba kunani bupaki bwa mwa Mañolo bobubonisa cwalo. * Kono lukanyakisisa litaba za kutalelezwa kwa bupolofita bwa Ezekiele. Hape lukanyakisisa zelukona kuituta kwa litaba zanaabulezi Ezekiele, kukopanyeleza cwalo ni batu, libaka, ni likezahalo zanaabulezi.

^ para. 12 Kuli muzibe moitaluselizwe taba ya kuli lika zeñwi neliswaniseza nto yeñwi, kamba kuli neliswanisezwa ki nto yeñwi, mubone Tawala ya Mulibeleli ya March 15, 2015 make. 9-11, mapara. 7-12; ni “Lipuzo Zezwa Kwa Babali,” make. 17-18 mwa magazini yeswana yeo.