Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 MBOKISI 15A

Mutu ni Munyanaa Hae ba Mahule

Mutu ni Munyanaa Hae ba Mahule

Kwa Ezekiele kauhanyo 23, lubala litaba zebonisa mone banyazelizwe hahulu batu ba Mulimu kabakala kusasepahala kwabona. Litaba ze mwa kauhanyo ye, lilumelelana ni ze mwa kauhanyo 16 ka linzila zeñata. Ka kuswana ni litaba ze mwa kauhanyo 16, litaba ze mwa kauhanyo 23 liitusisa swanisezo ya lihule. Jerusalema ubulelwa kuli ki munyanaa Samaria. Likauhanyo zepeli zeo libonisa mo Jerusalema naakalezi kulikanyiseza mupilelo wa buhule wa muhulwanaa hae Samaria, kono yena aeza hahulu bumaswe ni kutupwikela mwa muzamao omaswe ni kufita. Mwa kauhanyo 23, Jehova ubeya mutu ni munyanaa hae bao mabizo, yomuhulu umubeya libizo la Ohola, ili kuama ku Samaria, ona muleneñi one uli omutuna mwa mubuso wa Isilaele wa kwa mutulo wa masika alishumi. Mi wamwanana umubeya libizo la Oholiba, kuama ku Jerusalema, ona muleneñi one uli omutuna wa Juda. *Ezek. 23:1-4.

Likauhanyo zepeli zeo linani litaba zeñwi hape zeswana. Mwendi litaba zeswana hahulu mwa likauhanyo ze ki za kuli, mahule bababulezwi mwa likauhanyo zeo, nebabanga pili basali ba Jehova ba swanisezo basika ba kale mahule, mi hamulaho kihona bamubeteka. Kuzwa fo, mwa likauhanyo zeo kunani litaba zefa sepo. Kauhanyo 23 haibuleli hahulu litaba zefa sepo, kono inani litaba zeswana ni ze kwa kauhanyo 16 ili ko Jehova abulela kuli: “Nikafelisa muzamao wahao oswabisa ni buhule bwahao.”—Ezek. 16:16, 20, 21, 37, 38, 41, 42; 23:4, 11, 22, 23, 27, 37.

Kana Ohola ni Oholiba Bayemela Bulapeli Bobuipapata Kuba Bwa Sikreste?

Kwamulaho, lihatiso zaluna nelibulelanga kuli mutu ni munyanaa hae ba, ili Ohola ni Oholiba, bayemela bulapeli bobuipapata kuba bwa Sikreste, ili kutalusa keleke ya Katolika ni likwata zenezwile mwa keleke ya Katolika ni kuba likeleke zeñwi. Nihakulicwalo, hamulaho wa kulapela ni kueza lipatisiso, kunani lipuzo zelutokwa kunyakisisa. Kana bulapeli bobuipapata kuba bwa Sikreste nebukile bwaba musalaa Jehova wa swanisezo? Kana bulapeli bo, bukile bwaeza tumelelano ni Jehova? Kutokwa. Bulapeli bobuipapata kuba bwa Sikreste nebusiyo muta Jesu naaezize “tumelelano yenca” ni Isilaele wa kwa moya; mi bulapeli bo bwali kuba bube kalulo ya sicaba sa kwa moya sa Bakreste babatozizwe. (Jer. 31:31; Luka 22:20) Bulapeli bo nebutilo ba teñi baapositola hase bashwile. Nebukalile kuba teñi mwa lilimo za ma 300 C.E. sina bakwenuheli, ili kopano yemaswe ya “mufuka,” bona batu babaipumisa kuba Bakreste, banaabulezi Jesu mwa bupolofita bwahae bobubulela za buloto ni mufuka.—Mat. 13:24-30.

Taba yeñwi ya butokwa ki ye: Jehova naabulezi litaba zefa sepo ku Jerusalema ni Samaria bane basasepahali. (Ezek. 16:41, 42, 53-55) Kana Bibele ifa sepo yeswana kwa bulapeli bobuipapata kuba bwa Sikreste? Batili! Bulapeli bo habuna sepo sina feela bulapeli kaufela bobuli kalulo ya Babilona Yomutuna.

Kacwalo, Ohola ni Oholiba habayemeli bulapeli bobuipapata kuba bwa Sikreste. Nihakulicwalo, mabizo ao alutusa kuutwisisa taba yeñwi ya butokwa: alutusa kuutwisisa mwaikutwela Jehova ka za batu babaitusisa maswe libizo lahae lelikenile, ni babasa lateleli likuka zahae zebonisa mobaswanela kumulapelela. Bulapeli bobuipapata kuba bwa Sikreste bunani mulatu omutuna mwa taba yeo kakuli likeleke zeñata-ñata za bulapeli bo, liipapata kuli liyemela Mulimu yabulezwi mwa Bibele. Kuzwa fo, baba mwa bulapeli bo baanga kuli Jesu Kreste, Mwanaa Jehova yalatiwa, ki yena yabaetelela. Kono hape babulela kuli Jesu ki kalulo ya mulimu wa silaalu mi habamameli taelo yahae ya kuambuka kuba “ba lifasi.” (Joa. 15:19) Bulapeli bobuipapata kuba bwa Sikreste bubonisize kuli ki kalulo ya “lihule lelituna” ka kuzwelapili kulapela milimu ya maswaniso ni kuikenya mwa litaba za lipuso za naha. (Sin. 17:1) Kusina kukakanya, bulapeli bo ni bona bukafiwa katulo yeswana ni yekafiwa kwa bulapeli kamukana bwa buhata!

^ para. 3 Mabizo ao anani taluso. Libizo la Ohola litalusa “Tende Yahae [ya Kulapelela]”—mwendi kuama ku Isilaele yanaaitomezi libaka za kulapelela kufita kulapelela kwa tempele ya Jehova mwa Jerusalema. Haili libizo la Oholiba lona litalusa “Tende Yaka [ya Kulapelela] Ikuyena.” Ndu ya Jehova ya kulapelela neifumaneha mwa Jerusalema.