Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 MBOKISI 9E

“Linako za Kukutiswa Sinca Kwa Lika Kaufela”

“Linako za Kukutiswa Sinca Kwa Lika Kaufela”

LIKEZO 3:21

Muapositola Pitrosi hanaabulezi ka za “linako za kukutiswa sinca kwa lika kaufela,” naapolofita ka za nako yende hahulu, ili yeneka kala ka nako yanaaka beiwa Kreste fa bulena, kuisa kwa mafelelezo a puso yahae ya lilimo ze 1000.

 1. 1914​—Jesu Kreste ubeiwa fa bulena mwa lihalimu. Batanga ba Mulimu bakala kulapela Jehova hape ka nzila yelukile kukala ka silimo sa 1919

  Mazazi A Mafelelezo

 2. ARMAGEDONI​—Puso ya Kreste ya Lilimo ze 1000 yakalisa, mi “linako za kukutiswa sinca kwa lika kaufela” litahisa limbuyoti zebaka ikola batu babasepahala fa lifasi

  Puso ya Lilimo ze 1000

 3. MAFELELEZO A PUSO YA KRESTE YA LILIMO ZE 1000​—Jesu ufeleleza musebezi kaufela wa kukutisa sinca lika mi ukutisa Mubuso ku Ndatahe

  Paradaisi ya Kuya Kuile

PUSO YA JESU IKATAHISA KULI . . .

 • libizo la Mulimu likanyiswe

 • babakula babe ni mibili yeiketile hande

 • basupali bakutele kwa bunca

 • babashwile bazuhe

 • batu babasepahala bapetahale

 • Paradaisi ibe teñi fa lifasi