Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KALULO 2

“Neli Sibaka Saka Sesikenile Sene Musilafalize”​—Batu Batuhela Kulapela Jehova ka Nzila Yelukile

“Neli Sibaka Saka Sesikenile Sene Musilafalize”​—Batu Batuhela Kulapela Jehova ka Nzila Yelukile

EZEKIELE 5:11

ZEKANYAKISISWA: Sicaba sa Isilaele silapela milimu ya buhata ni kueza lika zemasila

Jehova naalata Maisilaele ni kubababalela sina ‘liluwo lahae la butokwa.’ (Exo. 19:5, litaluso ze kwatasi) Kufita kuitumela kwa lilato la Jehova leo, Maisilaele nebalapezi milimu ya buhata mwa tempele ya Jehova! Nebautwisize Jehova butuku mi nebatahisize kuli libizo lahae lishwaulwe. Ki kabakalañi Maisilaele hane baeza lika zemaswe cwalo? Lukona kuitutañi kwa bupolofita bwa Ezekiele bobubulela za kusinyiwa kwa Jerusalema? Mi luitutañi ka mone bapilisanela Maisilaele ni linaha zenee bapotolohile?

MWA KALULO YE

KAUHANYO 5

‘Bona Lika Zemaswe Zenyenyisa, Zebaeza’

Ezekiele ubona likalulo zeene zekomokisa zebonisa sicaba sesisa lapeli Mulimu mwatokwela.

KAUHANYO 6

“Cwale Mafelelezo Atile Fahalimwaa Hao”

Likezo za Ezekiele za bupolofita nelibonisa kezahalo yeneka bonisa bunyemi bwa Jehova Mulimu fahalimwaa Jerusalema.

KAUHANYO 7

Macaba ‘Akaziba Kuli ki na Jehova’

Macaba anaasinyize libizo la Jehova ni kunyandisa kamba kukukueza batu bahae kueza lika zemaswe naaka kena mwa butata kabakala likezo zaona. Luitutañi kwa Maisilaele ka mone basebelisanezi ni macaba anaali bukaufi ni bona?