Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 MBOKISI 19B

Mezi Ashulumuka Apilisa Aba Amañata Hahulu!

Mezi Ashulumuka Apilisa Aba Amañata Hahulu!

Ezekiele ubona nukana yeshulumuka kuzwa mwa sibaka sesikenile sa Jehova mi hase ibubile ka butelele bobubato eza likilomita zepeli, nukana yeo ka makazo iba ni mezi amañata hahulu ni kutunga! Fa minanga ya nuka, ubona likota zende hahulu zebeya miselo yemunati ni matali afolisa matuku. Lika zeo litalusañi?

Nuka Itahisa Limbuyoti

KWAIKALE: Bahapiwa hase bakutezi kwa naha ya habobona, nebafuyauzwi hahulu hane banze balapela Jehova hape ka nzila yelukile kwa tempele

KACENU: Ka silimo sa 1919, batanga ba Jehova babasepahala nebakalile kumulapela hape ka nzila yelukile, mi kueza cwalo nekutahisize kuli bafuyaulwe hahulu kwa moya

KWAPILI: Hamulaho wa Armagedoni, Jehova ukalufuyaula kwa moya ni kwa mubili

Mezi Apilisa

KWAIKALE: Jehova naafuyauzi hahulu batu bahae babasepahala kusina taba ni kuli palo yabona iekezehile hahulu

KACENU: Mwa paradaisi ya kwa moya, batu babañata bazwelapili kutusiwa ki litaba za niti za mwa Bibele, mi baituta ka za Jehova ni kuswalisana ni batanga bahae kueza lika zatabela

KWAPILI: Batu babaka punyuha Armagedoni bakaswalisana ni batu babañata-ñata babaka zusiwa kwa bafu, mi bakafuyaulwa hahulu ki Jehova

Likota Zefa Lico ni Zefolisa Matuku

KWAIKALE: Jehova ulutile batu bahae litaba za niti mi ubatusize kumulapela ka nzila yelukile mwa paradaisi ya kwa moya; mi hape ubatusize kuambuka kulapela milimu ya maswaniso ka nzila ifi kamba ifi

KACENU: Litaba za mwa Bibele zetalusizwe hande litusa batu babañata kusepahala ku Mulimu, kuambuka kueza libi, ni kuambuka mibonelo yemaswe yebanani yona batu mwa lifasi kacenu

KWAPILI: Kreste ni bakabusa ni bona ba 144,000 bakatusa batu kaufela babasepahala kuli babe babapetahalile ni kuli babe ni mibili yeikanguzi hande!