Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 MBOKISI 2B

Ezekiele​—Bupilo Bwahae ni Nako Yanaapila ku Yona

Ezekiele​—Bupilo Bwahae ni Nako Yanaapila ku Yona

Libizo la Ezekiele litalusa kuli “Mulimu Watiisa.” Nihaike kuli mwa bupolofita bwa Ezekiele kufumaneha litemuso zeñata, litaba zeo zalumelelana ni zelitalusa libizo lahae mi litiisa tumelo ya batu bababata kusebeleza Jehova ka nzila yelukile.

BAPOLOFITA BANE BAPILILE MWA LINAKO ZA EZEKIELE

 • JEREMIA,

  yanaasimuluha mwa lusika lwa baprisita, naasebelelize hahulu mwa Jerusalema (647-580 B.C.E.)

 • HULIDA

  naasebelize ka nako yeo buka ya Mulao neifumanwi mwa tempele ibato ba ka silimo sa 642 B.C.E.

 • DANIELE,

  yanaali yomuñwi wa lusika lwa silena lwa Juda, naaisizwe kwa Babilona ka silimo sa 617 B.C.E.

 • HABAKUKI

  mwendi naasebelelize mwa Juda kwa makalelo a puso ya mulena Joyakimi

 • OBADIA

  naapolofitile ka za kulwaniswa kwa Edomo, mwendi ili ka nako yeisinyiwa Jerusalema

NEBAPOLOFITILE LILI? (LILIMO KAUFELA KI ZA MA B.C.E.)

 LITABA ZA BUPILO BWA EZEKIELE (LILIMO KAUFELA KI ZA MA B.C.E.)

 1. c.643: Wapepiwa

 2. 617: Waisiwa mwa buhapiwa kwa Babilona

 3. 613: Wakalisa kupolofita; ubona pono ya Jehova

 4. 612: Ubona pono ya bukwenuheli kwa tempele

 5. 611: Ukala kunyaza Jerusalema

 6. 609: Musalaa hae washwa mi Jerusalema yatasezwa lwa mafelelezo

 7. 607: Uamuhela piho ya kuli Jerusalema isinyizwe

 8. 593: Ubona pono ya tempele

 9. 591: Upolofita kuli Nebukadenezare ukahapa Egepita mi ufeza kuñola buka yahae

MALENA BA JUDA NI BA BABILONA

 1. 659-629: Josiasi utusa batu kulapela Jehova ka nzila yelukile kono ushwela mwa ndwa yanaalwana ni Faro Neko

 2. 628: Joakazi uba mulena yamaswe ka likweli zetaalu mi uhapiwa ki Faro Neko

 3. 628-618: Joyakimi ki mulena yamaswe mi ukalisa kuzamaiswa ki Faro Neko

 4. 625: Nebukadenezare utula mpi ya Egepita

 5. 620: Nebukadenezare utaseza Juda lwapili mi ukala kuzamaisa Joyakimi mwa Jerusalema

 6. 618: Joyakimi ukwenuhela Nebukadenezare kono kubonahala kuli ushwa ka nako yeo Babilona itaseza Naha ya Sepiso lwabubeli

 7. 617: Joyakini, yabizwa hape kuli Jekonia, uba mulena yamaswe mi ubusa feela likweli zetaalu, hamulaho ukoza ku Nebukadenezare

 8. 617-607: Zedekia, mulena yamaswe, yasina bundume, ukala kuzamaiswa ki Nebukadenezare

 9. 609: Zedekia ukwenuhela Nebukadenezare, ili yo hamulaho utaseza Juda lwabulaalu

 10. 607: Nebukadenezare usinya Jerusalema, uswala Zedekia, kumupunya meeto, ni kumuisa kwa Babilona